Norsk-Spansk oversettelse av bibliotekar

Oversettelse av ordet bibliotekar fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bibliotekar på spansk

bibliotekar
bibliotek - mannsubst. conservador [m]
  yrke - mannsubst. bibliotecario [m]
  yrke - kvinnesubst. bibliotecaria [f]
Liknende ord

 
 

Wiki
Bibliotekar er en person med utdannelse i bibliotek- og informasjonsvitenskap. De fleste bibliotekarer utøver yrket i et bibliotek hvor de organiserer og vedlikeholder forvaltningen av informasjonsbærende dokumenter som bøker, tidsskrifter, digitale dokumenter, lydopptak, film og fotografier. Formidling og tilrettelegging av bibliotekets materiale overfor publikum er en viktig del av bibliotekarens arbeid.

Fler eksempler
1.Slik den økonomiske situasjonen er, kjøpes det nesten ikke en bok av 1984årgang, sier over bibliotekar Mattias Tveitane i UB til Bergens Tidende.
2.Utlån av kunst fra bibliotekene er ikke noe nytt, påpeker bibliotekar Jens R. Christiansen i Eidsvoll.
3.Arbeidet med å samle og preparere bøkene pågår fremdeles og ledes av skolens bibliotekar Asbjørn Nielsen.
4.BIBLIOTEKAR Karin Hansen kan tydeligvis være mer fornøyd, det er luft under kjellervelvene, resten som en hel dansesal.
5.Bibliotekar Asbjørn Nielsen (foran) har nylig fått nye lokaler til" sin" boksamling, og Janos Nemeth (i bakgrunnen) er engasjert til å preparere de skjøre bøkene.
6.Bibliotekar Victor Smith beskrev bygningen i 1920 som en gjestfri, tålmodig og ubegripelig rommelig Noas Ark.
7.Det heter i listen over forslag at skolebiblioteket ved den enkelte grunnskole må være tilgjengelig et visst antall timer hver uke, og at en bibliotekar da må stå til tjeneste for elevene.
8.En bibliotekar med disse egenskaper erstatter mange tusen bind, sier stortingsbibliotekaren.
9.En bibliotekar med ti års tjeneste fikk beskjed om at hennes stilling var utlyst for nyansettelse, mens hun selv befant seg på sykehus.
10.Herfra har mang en bibliotekar kommet hjem til Norge - skremt eller opprømt.
11.Hvorfor skal man sette vaktmester og bibliotekar m.fl. på porten innen noen ny beslutning er truffet ?
12.I biblioteket på Grünerløkken sitter (fra venstre) Khalid Dad, Medin Saini, Ghulam Sarwar og bibliotekar Trond Aksnes.
13.Ikke minst innvandrerbarna er flittige gjester i huset, sier bibliotekar Trond Aksnes, leder for barnebokavdelingen.
14.Innholdet i den er samlet og redigert av logoped Carl Thomas Carlsten og bibliotekar EIlen Øyno.
15.Lektor Kjell R. Skaug, Gol, er foreslått på annenplass før bibliotekar Karin Lagerkvist, Kongsberg.
16.Men vi ønsker oss mer innvandrerlitteratur, sier filialleder Berit Juulsen, som har bestyrt biblioteket i 15 år, og har en bibliotekar og to assistenter som medarbeidere i filialen.
17.Når de har kokt suppe eller bakt kaker, kommer de ned til oss og lar oss smake, sier bibliotekar Aksnes.
18.Også hans medpassasjer, en kvinnelig gresk bibliotekar ved det britiske konsulat i Athen ble drept.
19.Om Peter Bramsen vokste opp i København som sønn av Henrik Bramsen - bibliotekar på Kunstakademiet og kjent forfatter om bl.a. den danske gullalder - sto han på egne ben alt fra 1415årsalderen av.
20.Tilsammen får de to gjort mer i kontakten med skolene og veiledningen om bøkene enn bare en bibliotekar ville maktet, sier Ragnhild Kraugerud.
21.Veigaard er oppvokst blant bøker og fikk sin første utdannelse som bibliotekar i hjembyen.
22.Da er De mer enn en vanlig bibliotekar ?
23.Vi merker økende interesse for hele kystkulturen, sier bibliotekar Else Marie Thorstvedt på Sjøfartsmuseet.
24.Vi skiller oss endel fra vanlige folkebiblioteker, fordi lånerne våre i større grad bruker bøker som ren underholdning, rekreasjon, tankeflukt og tidtrøyte, sier Kari Jervell, som har vært bibliotekar på Ullevål sykehus i 25 år.
25.Avdelingen vil bli betjent av en egen bibliotekar, opplyser Dalen.
26.Avdelingsleder Bodil Hoem ved Røafilialen opplyser at en bibliotekar vil reise opp i Sørkedalen en eller to ganger i måneden for å rettlede de av pensjonistene som ønsker mer informasjon om utlånstilbudet.
27.Bibliotekar Anne Kjelling sier at det er åpent for alle, og hun håper at det nå vil bli mer benyttet enn tidligere, ikke minst av studenter.
28.Bibliotekar Gjøa Aanderaa er død, noen uker før hun ville ha fylt 52 år.
29.Bibliotekar Inger Hamre og historikeren Trond Nordby har siden 1981 samlet inn data om 900 norske topppolitikere, et arbeide det nå blir bok av.
30.Bibliotekar Torgny Nikolaisen karakteriserer gaven som en litterær juvelsamling, ifølge Harstad Tidende.
Dine siste søk