Norsk-Spansk oversettelse av borger

 
 

Wiki
Borger kan referere til: - Borgerskap, eiendomsbesittende over-/middelklasse - Borgerlig, flere betydninger; handelsfolk, middelklasse, ikke-kirkelig - Borgerlig gravferd, ikke-kirkelig gravferd - Borgerlig konfirmasjon, ikke-kirkelig konfirmasjon - Borgerlig vigsel, ikke-kirkelig vigsel - Byborger, en som offisielt bor i en by - Statsborger, en som offisielt bor i et land - Borg (andre betydninger) - Borg, festning - Slott med befestning - Borg (Star Trek), romvesner.

Fler eksempler
1.Det er en stor ære og et like stort ansvar å være borger av SovjetUnionen.
2.Gift med norsk borger" og" knyttet til riket gjennom ekteskap" er begreper som bør være klare og entydige.
3.Han går hos Kolmann," det var eierens navn, betegnet det alltid en ganske velstående borger med kresen gane.
4.Hvem borger meg for at ikke to og to er fem oppe på Mars ! ?
5.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
6.Slik advarte byråsjef Borger With i Handelsdepartementets kontrollkontor sin nyutnevnte statsråd, Arne Skaug, mot å inngå en" handel" med skipsreder Anders Jahre i i 1955.
7.Andre lutheranere taler om at den kristne er borger av to riker.
8.Den 11. januar i år, kort før sin død, introduserte Andropov en ny lov som gjør det forbudt for enhver sovjetisk borger å overlevere" informajon av teknisk, økonomisk eller videnskapelig art" til utlendinger.
9.Dette vil sannsynligvis bli avklart med det aller første, sier departementsråd Borger Lenth til Aftenposten.
10.En sovjetisk borger har samme mulighet som alle andre til å få asyl i Finland, sier han.
11.Her må det være helt klart at en helsedirektør som enhver annen norsk borger må ha rett til å tilkjennegi sine oppfatninger, også i aviser og andre media.
12.I prinsippet mener vi at Grunnlovens paragraf 109 om almen verneplikt må tolkes dithen at uttrykket" en hver borger" i våre dager også må gjelde kvinner.
13.Jeg er en vanlig borger som kan bli overkjørt av samfunnet hvis jeg ikke er smidig.
14.Jeg synes tiden nå er inne til å si takk for meg, sier Borger A. Lenth, som siden januar iår har vært departementsråd i Uhjelpsdepartementet.
15.Jeg var britisk borger i 1940 og bodde i Haugesund, sier Ida Manus på klingende bergensk.
16.Kontiki Datas enorme interesse i dette navnet borger for nettopp dette økonomiske element, sa advokat Glad.
17.Men nå bestemmer vi oss sannsynligvis for offentliggjørelse raskere enn vi hadde tenkt, sier Borger Lenth.
18.Notene har mange fer, og det borger for dramatikk.
19.Selv om vi utstyrte enhver norsk borger med gratis klippekort til advokater og domstoler, innebærer dette i seg selv ingen garanti for at man kan forutsi utfallet av avgjørelsene.
20.1. februar overtar han stillingen efter Borger A. Lenth som departementsråd under statsråd Reidun Brusletten i Departementet for utviklingshjelp.
21.11. mai 1954 skrev både byråsjef Borger With og byråsjef Thomas Løvold brev til sin statsråd, Erik Brofoss.
22.137 arrangementer i løpet av sommeren borger for liv og røre, underholdning og informasjon.
23.150 kroner pr. norsk borger utgjør drøyt 600 millioner for befolkningen totalt.
24.158 seire hittil iår i beinhard konkurranse borger for det.
25.Akkurat dette forhold kunne i og for seg tenkes å være et argument for at Staten, som et organ som er hevet over den enkelte borger, burde utnevne uavhengige representanter til å fatte de nødvendige avgjørelser.
26.Alt må derfor dirigeres fra sentralt hold, og den manglende oversikt og koordinering skaper store vanskeligheter for den vanlige borger.
27.Altså en kveld til sanselighetens, estetikkens og humorens fremme skjøvet fremover av dundrende TiqueTaquerytmer, som borger for en skikkelig ukestart.
28.Andreas Wolfram og Marlies Helbig, begge verdensmestere på luftgevær og Uwe Potteck mester på oistol, borger jo for dette.
29.Av dette følger mangel på oversikt, mangel på kontakt mellom borger og byråkrati og en mengde uprioduktivt arbeid.
30.Avslaget begrunnes videre med" de uheldige konsekvenser, også av økonomisk art som kan oppstå hvis enhver norsk borger som anmoder om det, skulle få tilsendt håndboken".
Dine siste søk