Norsk-Spansk oversettelse av bosette

Oversettelse av ordet bosette fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bosette på spansk

bosette
allmennverb resolver
Avledede ord av bosette
Fler eksempler
1.Vi bør ikke la flere innvandrere få bosette seg i Norge".
2.Vi er optimistiske, Heike Kunhardt, og jeg, og håper at myndighetene i ØstTyskland først lar oss få inngå ekteskap, og dernest lar oss få lov å bosette oss i et annet land sammen.
3.Jeg er dansk, oppvokst i Københavns nærhet og var midt i mine studier i klassisk filologi ; gresk og latin, da jeg brøt opp for å bosette meg i Norge og Oslo i 1947.
4.Uken i Oslo har vært så fabelaktig at vi har lyst til å bosette oss her for godt, forteller Joe og Violet Corcoran.
5.Vårt problem fra starten av var hvordan vi skulle bosette landet.
6.AIF mener det nye lovutkastet vil svekke innvandreres muligheter til å bosette seg her i landet, og at det også vil svekke innvandreres rettigheter når de har bosatt seg.
7.Advokat Digernes ble utpekt som personlig ansvarlig for at kriminelle innvandrere og politiske terrorister har fått bosette seg i Norge.
8.Antagelig er det best å legge forholdene til rette for at de kan bosette seg i sitt eget miljø i grensetraktene og integreres i det thailandske samfunn.
9.Avtalen betyr at ansatte som blir med på flyttelasset, vil få en betydelig økonomisk og praktisk hjelp til å bosette seg i Trondheim.
10.Byfolk vil igjen bosette seg i bykjernen, og bostedsadresse i sentrumsområdene ser ut til å utvikle seg til et statussymbol.
11.Børre Knudsen skal bosette seg i Bergen.
12.De har tenkt å bosette seg på gården og drive den som kombinasjonsbruk.
13.De som har planer om å bosette seg i rommet, har allerede dannet et L5selskap.
14.Den 35 år gamle kineseren har ikke gitt klart uttrykk for hvor han ønsker å bosette seg i fremtiden.
15.Den ene politiker efter den andre får sine skattemanipulasjoner avslørt i pressen samtidig som stadig fler velstående og skattetrette svensker flytter ut av landet for å bosette seg i Storbritannia.
16.Den lille familien skulle bosette seg i Norge og flyttet inn i Lyder Sagens gate 10 på Fagerborg.
17.Der fikk israelittene bosette seg, men måtte senere trelle under egypterne.
18.Det blir nå aktuelt for stadig nye grupper å bosette seg i" fritidskommunen" sin, selv om de fortsatt gjennom sitt arbeide er knyttet til de store bysentrene.
19.Det er foreløbig uklart om de ønsker å bosette seg i Norge eller om de vil reise til et annet vestlig land.
20.Det er i den senere tid registrert merkbart større interesse blant folk for å bosette seg i sentrumsområdene, også blant barnefamilier.
21.Det har sammenheng med at man i gamle dager pent måtte legge av seg sin egen dialekt når man inntok hovedstaden for å bosette seg der.
22.Det må igjen bli attraktivt å bosette seg innen hovedstadens grenser.
23.Det samme gjelder forøvrig den økonomiske situasjon og mangelen på nybyggere som er villige til å bosette seg i de okkuperte områder.
24.EKSPERTENE sier at vi kommer til å måtte bosette oss i rommet for å løse våre problemer her på Jorden.
25.Efter en konsertturne i USA i 1978, bestemte Schiff seg for å bosette seg i Vesten.
26.Elleve år gamle Sunniva Lindekleiv vurderer å bosette seg i Hollywood for å videreutvikle seg som skuespiller.
27.En av de fire lensmannsbetjentene ved Fron lensmannskontor på Vinstra ønsker å bosette seg på farsgården, 55 kilometer unna, men lensmannen i Fron mener betjenten må være bosatt i sitt tjenestedistrikt.
28.En fjerdedel mente faktisk at alle som vil, bør få bosette seg i Norge, sier Bente Puntervold Bø.
29.Familiene var som regel store, og resten av brødrene sto fritt til enten å bosette seg et annet sted, eller bli boende hos eldstemann.
30.Forøvrig har sentralstyret i Kristelig Folkeparti vedtatt å be Regjeringen om å gjøre hva som er mulig for å påvirke SovjetUnionen til å la ekteparet Sakharov få den legebehandling de har behov for og å få bosette seg der de ønsker.
Liknende ord

 
 

bosette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bosettebosettendebosatt
Indikativ
1. Presens
jegbosetter
dubosetter
hanbosetter
vibosetter
derebosetter
debosetter
8. Presens perfektum
jeghar bosatt
duhar bosatt
hanhar bosatt
vihar bosatt
derehar bosatt
dehar bosatt
2. Preteritum (Fortid)
jegbosatte
dubosatte
hanbosatte
vibosatte
derebosatte
debosatte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bosatt
duhadde bosatt
hanhadde bosatt
vihadde bosatt
derehadde bosatt
dehadde bosatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal bosette
duvil/skal bosette
hanvil/skal bosette
vivil/skal bosette
derevil/skal bosette
devil/skal bosette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bosatt
duvil/skal ha bosatt
hanvil/skal ha bosatt
vivil/skal ha bosatt
derevil/skal ha bosatt
devil/skal ha bosatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bosette
duville/skulle bosette
hanville/skulle bosette
viville/skulle bosette
dereville/skulle bosette
deville/skulle bosette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bosatt
duville/skulle ha bosatt
hanville/skulle ha bosatt
viville/skulle ha bosatt
dereville/skulle ha bosatt
deville/skulle ha bosatt
Imperativ
Bekreftende
dubosett
viLa oss bosette
derebosett
Nektende
duikke bosett! (bosett ikke)
dereikke bosett! (bosett ikke)
Dine siste søk