Norsk-Spansk oversettelse av danne

Oversettelse av ordet danne fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

danne på spansk

danne
allmennverb formar
Synonymer for danne
Avledede ord av danne
Fler eksempler
1.Ethvert Menneske, hvor ringe begavet han end er, hvor underordnet hans Stilling i Livet end er, har en naturlig Trang til at danne sig en LivsAnskuelse, en Forestilling om Livets Betydning og dets Formaal.
2.(NTBReuterAFP) Arbeiderpartiets leder Shimon Peres sa søndag kveld at det ennå gjenstår alvorlige problemer som må løses før hans parti og Likudalliansen kan danne en koalisjonsregjering i Israel.
3.(UPI) Den israelske arbeiderpartilederen Shimon Peres fikk søndag i oppdrag å danne regjering.
4.(UPI og NTBAFP) Israels statsminister Yitzhak Shamir og opposisjonslederen Shimon Peres fra arbeiderpartialliansen ble onsdag enige om å" undersøke mulighetene" for å danne en nasjonal samlingsregjering i Israel.
5.Børre Knudsen sa efter sin avskjedsgudstjeneste søndag at tanken om å danne en slik valgmenighet i distriktet hverken er ny eller umoden, men det hele er et spørsmål om hva jeg makter og hva som er tjenlig.
6.Den er utarbeidet bl.a. med tanke på byens hoteller, som må danne seg en oversikt før de sier ja til et nytt arrangement.
7.Det er efter turen klart at vi må jobbe mer systematisk på det japanske marked, og våre erfaringer vil nå bli summert opp i en rapport som skal danne grunnlaget for vårt Japanopplegg.
8.Det var uhyggelige perspektiver som ble trukket opp, men også enkelte lyspunkter, enkelte prosjekter som har vist gode resultater og som kan danne grunnlag for det videre arbeidet for barn, sier Arne Fjørtoft.
9.Dette vil danne grunnlaget for en proposisjon som sannsynligvis vil bli fremlagt for Stortinget i løpet av høsten, sier Hammerstad.
10.Disse tiltak skal danne grunnlaget for et frontalangrep på inflasjonen, men de er ikke i seg selv tilstrekkelige til å bedre økonomien, sa han.
11.Disse vil selvfølgelig danne mønster for senere behandling av kjøp eller fortsatt feste, sier Askevold.
12.Efter valget vil Brorskapet ta stilling til om det skal forbli sammen med Wafd eller danne sin egen gruppe, fremholder en av organisasjonens ledere, sjeik Salah Abu Ismail.
13.Elever som er i stand til å danne egne bilder av sine omgivelser, godtar også lettere at mennesker er forskjellige og at det er fullt" lovlig" å være anderledes, sa Håstein.
14.En av modellene vi vil vurdere er å danne et aksjeselskap A / S Norsk Oljevernberedskap - hvor offentlig og privat beredskap i større grad samarbeider i bruken av oljevernressursene her i landet, sier avdelingsdirektør Nils Petter Wedege i Statens forurensningstilsyn (SFT) til Aftenposten.
15.En konflikt med sitt tidligere eierselskap er vel ikke det beste utgangspunkt for å danne et selskap som skal ha samarbeide som sitt produkt ?
16.Er det snakk om å danne noen felles forening for offshoresykepleiere, overlege Sunde ?
17.I og med kreditorenes opptreden er Horten Verft å betrakte som en prinsippsak som vil danne presedens i eventuelt senere lignende situasjoner i statsbedrifter.
18.Jeg regner med at det vil danne seg et marked for norske kroner, selv om de norske bankene ikke er med i handelen, sier Langeland.
19.Medbestemmelsesapparatet er i denne saken blitt praktisert meget godt, slik at denne saksbehandlingen burde danne et mønster for lignende saker i Staten, sier Kjell H. Lyshaugen, som er leder for de NTLorganiserte i trygdeetaten.
20.Norsk kirkerett gir ikke adgang til å danne såkalte" valgmenigheter" efter dansk mønster.
21.Prioriteringene i Samlet Plan er stort sett riktige, og jeg tror at de kan danne et godt grunnlag for den politiske behandlingen, sier Per Flatberg ved Samarbeidskontoret for frittstående vassdragsverngrupper.
22.Ser ingen grunn til at ikke fra 20 til 30 gode klubber rundt om i landet skulle danne små friidrettssentere.
23.Skolen må tilrettelegge situasjoner som kan danne grunnlaget for et positivt selvbilde og en økende selvrespekt hos elevene, slik at de i større grad opplever at de er noe, at de betyr noe og at de kan noe.
24.Tilsammen vil dette danne grunnlaget for et nytt utspill i saken, hvor samordning er tema først og sist, sier ekspedisjonssjef Casper Sundby på Aftenpostens henvendelse.
25.Uansett om de klarer å danne regjering eller ikke.
26.Vi er godt i gang med å forberede en ny fartøytype som vi regner med vil danne basis for den fremtidige utvikling av vår flåte.
27.Vi er godt igang med forberedelsene til en ny fartøytype som vi regner med vil danne basis for den fremtidige utvikling av vår flåte, sier generalsekretær Gustav A. Steimler i Redningsselskapet.
28.Vi forsøker nå å danne oss et bilde av personen Rudnik.
29.Vi har allerede tatt kontakt med enkelte av våre fylkessykehus, for at man ved nevrologisk avdeling kan inspirere folk til selv å danne en lokalforening.
30.Vi har ingen bemerkninger til at de fire private eierne av Radio Vest går sammen med 20 firmaer i Rogaland for å danne nytt aksjeselskap, sier byråsjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet til NTB.
Liknende ord

 
 

danne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) dannedannendedannet
Indikativ
1. Presens
jegdanner
dudanner
handanner
vidanner
deredanner
dedanner
8. Presens perfektum
jeghar dannet
duhar dannet
hanhar dannet
vihar dannet
derehar dannet
dehar dannet
2. Preteritum (Fortid)
jegdannet
dudannet
handannet
vidannet
deredannet
dedannet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde dannet
duhadde dannet
hanhadde dannet
vihadde dannet
derehadde dannet
dehadde dannet
4a. Presens futurum
jegvil/skal danne
duvil/skal danne
hanvil/skal danne
vivil/skal danne
derevil/skal danne
devil/skal danne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha dannet
duvil/skal ha dannet
hanvil/skal ha dannet
vivil/skal ha dannet
derevil/skal ha dannet
devil/skal ha dannet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle danne
duville/skulle danne
hanville/skulle danne
viville/skulle danne
dereville/skulle danne
deville/skulle danne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha dannet
duville/skulle ha dannet
hanville/skulle ha dannet
viville/skulle ha dannet
dereville/skulle ha dannet
deville/skulle ha dannet
Imperativ
Bekreftende
dudann
viLa oss danne
deredann
Nektende
duikke dann! (dann ikke)
dereikke dann! (dann ikke)
Dine siste søk