Norsk-Spansk oversettelse av enervere

Oversettelse av ordet enervere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

enervere på spansk

enervere
allmennverb enervar
Liknende ord

 
 

enervere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) enervereenerverendeenervert
Indikativ
1. Presens
jegenerverer
duenerverer
hanenerverer
vienerverer
dereenerverer
deenerverer
8. Presens perfektum
jeghar enervert
duhar enervert
hanhar enervert
vihar enervert
derehar enervert
dehar enervert
2. Preteritum (Fortid)
jegenerverte
duenerverte
hanenerverte
vienerverte
dereenerverte
deenerverte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde enervert
duhadde enervert
hanhadde enervert
vihadde enervert
derehadde enervert
dehadde enervert
4a. Presens futurum
jegvil/skal enervere
duvil/skal enervere
hanvil/skal enervere
vivil/skal enervere
derevil/skal enervere
devil/skal enervere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha enervert
duvil/skal ha enervert
hanvil/skal ha enervert
vivil/skal ha enervert
derevil/skal ha enervert
devil/skal ha enervert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle enervere
duville/skulle enervere
hanville/skulle enervere
viville/skulle enervere
dereville/skulle enervere
deville/skulle enervere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha enervert
duville/skulle ha enervert
hanville/skulle ha enervert
viville/skulle ha enervert
dereville/skulle ha enervert
deville/skulle ha enervert
Imperativ
Bekreftende
duenerver
viLa oss enervere
dereenerver
Nektende
duikke enerver! (enerver ikke)
dereikke enerver! (enerver ikke)
Dine siste søk