Norsk-Spansk oversettelse av ensilere

Oversettelse av ordet ensilere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ensilere på spansk

ensilere
allmennverb ensilar
Liknende ord

 
 

ensilere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ensilereensilerendeensilert
Indikativ
1. Presens
jegensilerer
duensilerer
hanensilerer
viensilerer
dereensilerer
deensilerer
8. Presens perfektum
jeghar ensilert
duhar ensilert
hanhar ensilert
vihar ensilert
derehar ensilert
dehar ensilert
2. Preteritum (Fortid)
jegensilerte
duensilerte
hanensilerte
viensilerte
dereensilerte
deensilerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ensilert
duhadde ensilert
hanhadde ensilert
vihadde ensilert
derehadde ensilert
dehadde ensilert
4a. Presens futurum
jegvil/skal ensilere
duvil/skal ensilere
hanvil/skal ensilere
vivil/skal ensilere
derevil/skal ensilere
devil/skal ensilere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ensilert
duvil/skal ha ensilert
hanvil/skal ha ensilert
vivil/skal ha ensilert
derevil/skal ha ensilert
devil/skal ha ensilert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ensilere
duville/skulle ensilere
hanville/skulle ensilere
viville/skulle ensilere
dereville/skulle ensilere
deville/skulle ensilere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ensilert
duville/skulle ha ensilert
hanville/skulle ha ensilert
viville/skulle ha ensilert
dereville/skulle ha ensilert
deville/skulle ha ensilert
Imperativ
Bekreftende
duensiler
viLa oss ensilere
dereensiler
Nektende
duikke ensiler! (ensiler ikke)
dereikke ensiler! (ensiler ikke)
Dine siste søk