Norsk-Spansk oversettelse av essensiell

Oversettelse av ordet essensiell fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

essensiell på spansk

essensiell
allmenn? esenciales
Synonymer for essensiell
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvis vi skal ha noe håp om innrømmelser fra sovjetisk side, må vi forhandle ut fra styrke, og MX er av essensiell betydning i våre bestrebelser på å få dem til å ta våre forslag alvorlig, har han fortalt Goldwater.
2.Tidsfaktoren er meget essensiell.
3.Lærer Bjørn Vågsdal forteller at elevene har produsert en gyrogaffel som er essensiell i fremdrift av båten, som er laget av fire gutter i formingstimene denne uke.
4.Denne teologi kan også sies å være essensiell i fru Aagaards forståelse av den liturgiske menighet, ikke bare som lyttende tilhørere, men medaktører i den samlede menighets fellesskap.
5.Samarbeid mellom profesjonene vil få inn bredde som er nødvendig i en så omfattende teori og hvor en interdisiplinær tilnærming er essensiell.
Dine siste søk