Norsk-Spansk oversettelse av

Oversettelse av ordet få fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

på spansk

presangverb recibir
  tillatelseverb poder
  sykdomverb coger, contraer
  fargeverb tomar
  dyrverb producir, parir, tener
  pengerverb recibir
  erverveverb adquirir, desarrollar, conseguir, obtener
Synonymer for
Fler eksempler
1.5ASide Tournament", som er en europeisk fotballturnering arrangert av Interpol, vil iår for første gang deltagelse fra Norge.
2.Aksjon Gunnar" tok sikte på å samle inn midler for å fremstilt minneplater over Gunnar Lid, samt lage en minnebok over den kjente fugleforskeren.
3.Aksjon kjørelys" som nå offisielt er i gang, tar sikte på å fleste mulig bilister til frivillig å tenne lys på bilen om dagen.
4.Aksjon skolevei" kan iår disponere 1,9 million kroner til tiltak på kommunale veier, efter at Staten har gitt et tilskudd til prosjektet på 600 000 kroner.
5.Aksjon venteliste" er bare ett eksempel på hva som gjøres for at stadig flere mennesker kan lettere tilgang til medisinsk service og pleie.
6.Al Ghazeer" er bygget på tradisjonelt vis, efter ideer og håndlag som bare av Østens skipsbyggere fortsatt behersker.
7.Alle" på Tonsenhagen kjenner Asle og Magnhild, men vet at de heter Aslaksen til efternavn.
8.Alle" vet at det er viktig å spise korn, men vet hvorfor.
9.Alle bør mer av alt" kan følgelig være et greit utgangspunkt for budsjettarbeidet.
10.Alle samfunnsgrupper må et tilbud om religionsundervisning i samsvar med sin tro og sitt livssyn.
11.Alle som blir tatt ut i OLtroppen, skal gå minst en distanse" og" vi skal stille vårt beste lag til enhver tid".
12.Ambrosiana" er kanskje den aller enkleste å til å blomstre nøyaktig til jul, skriver Hjem og Fritid.
13.Andrej Gromyko er en mann med jevnbyrdige i den moderne verden.
14.Anna Rogde" skal ny dieselmotor, og under dekk skal det lages ny bysse, toaletter og en dusj.
15.Annengenerasjons EF" er stikkordet for det presidenten prøver å til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap så snart som mulig.
16.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og svar på sine dagligdagse problemer.
17.Ansiktsløftingen" medfører ikke gjennomgripende forandringer, men alle vogner vil setetrekk i nye farver, nye interiørfarver, ny utendørs lakkering og en opprydning i skiltfloraen.
18.Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til hvilken form en begrenset rett til fradrag vil , det vil vi diskutere meget nøye før det blir gjort vedtak i partiets organer.
19.Av de 35 milliardene Staten venter å inn på dette området neste år, er 28 milliarder allerede foreslått brukt for å endene til å møtes i samfunnshusholdningen.
20.Beggars Banquet" med det originale doveggomslaget, nå å på Compact Discutgaven.
21.Bei Dou" er ventet til Hongkong søndag eller mandag, og fartøyet skal ombord en del utstyr og males før det blir overlevert i Tsingtao i NordKina.
22.Bløffeffekten i intervjuet med Skolnick var altså at man får inntrykk av at det man håper på å vite i fremtiden, allerede er fakta idag.
23.Bofaste" lærere kunne over en trefire års periode ta lærerutdannelse kombinert med noe undervisning og godkjent utdannelse.
24.Brann", og" Få opp dørene".
25.Bratteli ble på et vis knuget og knust mellom to fløyer i partiet, Nordlifløyen og Steenfløyen, og bak dem et virvar av krefter som forsøkte å kontroll over partiet.
26.Bøygen" i tautrekkingen mellom klubbene kan bli" eiendomsretten" til Stein Gran i tilfelle sistnevnte igjen skulle lysten på toppfotball.
27.Casabianca" ble sendt for å eksortere" Radiant Med" til Cherbourg i Frankrike, men lasteskipet hadde bare seilt noen kilometer da det gikk ned.
28.Circus Fantasticus" kaller de seg, og det er ikke så barn og ungdom som har vært innom dette cirkuset i løpet av de fire årene det har eksistert.
29.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
30.De burde søke om å igjen skolepengene sine !" med adresse til de to foran nevnte.
Liknende ord

 
 

som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fåfåendefått
Indikativ
1. Presens
jegfår
dufår
hanfår
vifår
derefår
defår
8. Presens perfektum
jeghar fått
duhar fått
hanhar fått
vihar fått
derehar fått
dehar fått
2. Preteritum (Fortid)
jegfikk
dufikk
hanfikk
vifikk
derefikk
defikk
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fått
duhadde fått
hanhadde fått
vihadde fått
derehadde fått
dehadde fått
4a. Presens futurum
jegvil/skal få
duvil/skal få
hanvil/skal få
vivil/skal få
derevil/skal få
devil/skal få
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fått
duvil/skal ha fått
hanvil/skal ha fått
vivil/skal ha fått
derevil/skal ha fått
devil/skal ha fått
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle få
duville/skulle få
hanville/skulle få
viville/skulle få
dereville/skulle få
deville/skulle få
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fått
duville/skulle ha fått
hanville/skulle ha fått
viville/skulle ha fått
dereville/skulle ha fått
deville/skulle ha fått
Imperativ
Bekreftende
du
viLa oss få
dere
Nektende
duikke få! (få ikke)
dereikke få! (få ikke)
Dine siste søk