Norsk-Spansk oversettelse av fasettere

Oversettelse av ordet fasettere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fasettere på spansk

fasettere
allmennverb biselar
Fler eksempler
1.Sonja er en uslepen diamant, og han har ansvaret for å fasettere familiesmykket.
Liknende ord

 
 

fasettere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fasetterefasetterendefasettert
Indikativ
1. Presens
jegfasetterer
dufasetterer
hanfasetterer
vifasetterer
derefasetterer
defasetterer
8. Presens perfektum
jeghar fasettert
duhar fasettert
hanhar fasettert
vihar fasettert
derehar fasettert
dehar fasettert
2. Preteritum (Fortid)
jegfasetterte
dufasetterte
hanfasetterte
vifasetterte
derefasetterte
defasetterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fasettert
duhadde fasettert
hanhadde fasettert
vihadde fasettert
derehadde fasettert
dehadde fasettert
4a. Presens futurum
jegvil/skal fasettere
duvil/skal fasettere
hanvil/skal fasettere
vivil/skal fasettere
derevil/skal fasettere
devil/skal fasettere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fasettert
duvil/skal ha fasettert
hanvil/skal ha fasettert
vivil/skal ha fasettert
derevil/skal ha fasettert
devil/skal ha fasettert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fasettere
duville/skulle fasettere
hanville/skulle fasettere
viville/skulle fasettere
dereville/skulle fasettere
deville/skulle fasettere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fasettert
duville/skulle ha fasettert
hanville/skulle ha fasettert
viville/skulle ha fasettert
dereville/skulle ha fasettert
deville/skulle ha fasettert
Imperativ
Bekreftende
dufasetter
viLa oss fasettere
derefasetter
Nektende
duikke fasetter! (fasetter ikke)
dereikke fasetter! (fasetter ikke)
Dine siste søk