Norsk-Spansk oversettelse av forsamlingshus

Oversettelse av ordet forsamlingshus fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forsamlingshus på spansk

forsamlingshus
allmenn? asamblea
Synonymer for forsamlingshus

 
 

Fler eksempler
1.Dette området bygges ut uten noen form for kino, forsamlingshus, idrettsanlegg eller andre ting som kan aktivisere ungdommen.
2.Byplankontoret foreslår at det gamle Kvinneherberget på Olaf Ryes plass skal brukes til sosiale formål, men bydelsutvalget ønsker et forsamlingshus for befolkningen.
3.Denne følelsen når helt ned til kafeteriaen i hjørnet av Åsheim forsamlingshus, der det skrangler i kaffekopper som vaskes opp under annen akt - efter rik kaffepause.
4.Det undervises om ham i skoler og kirker og forsamlingshus, selv massemediene vier ham en del oppmerksomhet, og likevel har ikke situasjonen forandret seg stort siden den gang Johannes Døperen sto ved Jordanelven og ble tatt for å være viktigere enn han var.
5.I sin henvendelse til departementet trekker Feyling bl.a. frem at Norge like efter krigen mottok over 1 mill. dollar til hjelp for oppbygging av krigsskadede kirker og forsamlingshus.
6.Lopper er et sikkert vårtegn, i helgene er det loppemarkeder i nesten hver eneste skole og forsamlingshus bortover.
7.Man trer inn i Åsheim forsamlingshus - en prektig teatersal åpenbarer seg - med romslig scene og effektfull dekor.
8.Og byen er full av yndige kirker i New Englandstil fra 1700tallet, forsamlingshus m.m.
9.Rundt skoler og forsamlingshus er 149" grønne belter" av trær plantet til nå - med 1000 trær i hvert felt.
10.Var det navn på et forsamlingshus ?
11.Verdier for 1,6 millioner kroner gikk tapt da et forsamlingshus på Tromøya ved Arendal brant ned lørdag morgen.
12.Vi er oppmerksomme på behovet for tilskudd til forskjellige forsamlingshus, men har hittil ikke engang nok til å støtte for eksempel nye samfunnshus.
13.50 forskjellige lokale konserter, på skoler, i forsamlingshus og i andre offentlige lokaler blir arrangert rundt omkring i fylket i løpet av våren.
14.Den omkomne gutten lå og sov i første etasje i et eldre bolighus, der flere ungdommer var samlet efter en fest i et forsamlingshus.
15.Den østtyske regjering har tilbudt et nytt protestantisk forsamlingshus i ØstBerlin som erstatning for kirken.
16.Det finnes riktignok et forsamlingshus på øya, men det viser seg at begge husene blir brukt, og det er ikke noe som tyder på at behovene skal bli mindre i fremtiden, blir det sagt.
17.Det gør gis tilskudd til alle typer forsamlingshus som er åpne for alle, sier komitéen, som dermed vil ha tilskudd også til bedehus.
18.En samlet komité går inn for at reglene for statsstøtte til forsamlingshus endres.
19.Endringen bør medføre at forsamlingshus som eies av organisasjonene, kan få tilskudd fra Staten.
20.Mang en kveld innfant han seg også i dårlig opplyste forsamlingshus for å delta i møtene til sine politiske motstandere, og utfordre dem i debatt.
Dine siste søk