Norsk-Spansk oversettelse av forstørre

Oversettelse av ordet forstørre fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forstørre på spansk

forstørre
allmennverb agrandar, ampliar, amplificar
  optikkverb aumentar
  fotografiverb ampliar
  historieverb exagerar, inflar, dramatizar
  størelseverb ampliar, agrandar
  økeverb aumentar, ampliar, agrandar
Synonymer for forstørre
Avledede ord av forstørre
Fler eksempler
1.Det er er tale om den mulighet teknologien gir til å forstørre tekst og bilder, og når det gjelder overføring av tekst til punktskrift eller kunstig tale.
2.At Aftenposten i et stort oppslag velger å ytterligere forstørre mistolkningen, er noe jeg kan beklage, men neppe gjøre noe med.
3.Der kan han finne små detaljer som egner seg og som han kan gjenta og forstørre.
4.Det er også fullt mulig - og like galt - å overse, og å forstørre kulturelle forskjeller.
5.Et paxiscope kan sammenlignes med en overhead fremviser, et meget nyttig instrument til å forstørre utkast for billedveven.
6.Eva Finstad anklaget Arbeiderpartiet for å" forstørre" det problem man her står overfor.
7.Med et scannende elektronmikroskop, som kan forstørre inntil 180 000 ganger, vil selv den minste støvpartikkel se ut som en kjempestein, hårstrå som tømmerstokker.
8.Men da er han med på å forstørre det karikerte kristendomssyn som Bratterud forfekter og som ikke kan glede andre enn Levi Fragell og Pål Steigan.
9.Men dessverre går han ikke inn på den rivende utvikling innen genetikken som må forventes å føre til en utvidet og tidligere fosterdiagnostikk og ytterligere forstørre de etiske problemer som alt i dag er tilstede.
10.Å gå til sak vil da lett bare forstørre den skaden som alt er lidd.
11.Dersom noen går til sak for å få erstatning eller oppreisning, vil publisiteten om dette forstørre skaden som allerede er gjort.
12.Allerede den valgstrategien som har gjort utenriks og sikkerhetspolitikken så kontroversiell, delvis med formuleringsteknikk som et middel til å forstørre motsetninger, rommer problemer i forhold til deler av Arbeiderpartiets velgermasse.
13.Gjennom hele stortingsperioden har det største opposisjonsparti nidkjært forsøkt å konstruere og forstørre uoverensstemmelser mellom regjeringspartiene.
14.Men det står ikke til å nekte at tidsmomentet bidrar til å forstørre de lyspunkter vi nå øyner.
Liknende ord

 
 

forstørre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forstørreforstørrendeforstørret
Indikativ
1. Presens
jegforstørrer
duforstørrer
hanforstørrer
viforstørrer
dereforstørrer
deforstørrer
8. Presens perfektum
jeghar forstørret
duhar forstørret
hanhar forstørret
vihar forstørret
derehar forstørret
dehar forstørret
2. Preteritum (Fortid)
jegforstørret
duforstørret
hanforstørret
viforstørret
dereforstørret
deforstørret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forstørret
duhadde forstørret
hanhadde forstørret
vihadde forstørret
derehadde forstørret
dehadde forstørret
4a. Presens futurum
jegvil/skal forstørre
duvil/skal forstørre
hanvil/skal forstørre
vivil/skal forstørre
derevil/skal forstørre
devil/skal forstørre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forstørret
duvil/skal ha forstørret
hanvil/skal ha forstørret
vivil/skal ha forstørret
derevil/skal ha forstørret
devil/skal ha forstørret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forstørre
duville/skulle forstørre
hanville/skulle forstørre
viville/skulle forstørre
dereville/skulle forstørre
deville/skulle forstørre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forstørret
duville/skulle ha forstørret
hanville/skulle ha forstørret
viville/skulle ha forstørret
dereville/skulle ha forstørret
deville/skulle ha forstørret
Imperativ
Bekreftende
duforstørr
viLa oss forstørre
dereforstørr
Nektende
duikke forstørr! (forstørr ikke)
dereikke forstørr! (forstørr ikke)
Dine siste søk