Norsk-Spansk oversettelse av forsyning

Oversettelse av ordet forsyning fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forsyning på spansk

forsyning
allmennsubst. abastecimiento [m]
  elektrisitetsubst. abastecimiento [m], suministro [m]
Synonymer for forsyning
Avledede ord av forsyning
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For midlene skal det også kjøpes inn korn som skal være fremme i det nordlige Etiopia til jul. Det vil gå en båt fra Sverige med ca. 10 000 tonn, og dette er absolutt siste forsyning inntil ut i januar.
2.Forbruket i alminnelig forsyning ligger tre milliarder kWh over tallene i energimeldingen.
3.Prisen på kraft til alminnelig forsyning bør neste år avspeile kostnaden ved å fremskaffe ny vannkraft.
4.Akkurat nå drøftes mulighetene for en rask forsyning av nødvendige varer med skip fra Norge.
5.Av det reduserte elforbruket vil man kunne spare inn en million kilowatttimer i almindelig forsyning og en tilsvarende kraftmengde i kraftkrevende industri, mener Dale.
6.Da var ammunisjonslageret tomt, og man måtte til Portsmouth for å hente ny forsyning.
7.De skal sørge for tilstrekkelig forsyning av byggeklare tomter, og de skal skaffe bolig til husstander som er særlig vanskeligstilte.
8.Dessuten har Stortinget gitt grønt lys for at prisen på statskraft til den alminnelige forsyning, dvs. husholdninger, også skal økes med fem prosent.
9.Det er en rekke forhold som tilsier at økningen i forbruket av elektrisk kraft til den alminnelige forsyning vil skje langsommere i årene frem mot 1990 enn i de seneste år.
10.Det vil derfor i de nærmeste år finne sted en reell prisstigning på elektrisitet til alminnelig forsyning.
11.Dette vil seie at kraftetterspørselsprognosen for alminnelig forsyning kan justerast ned fra 70 TWh til 69 TWh, og ramma for kraftintensiv industri med 1 TWh, utan at dette påvirker kor mykje som skal bli produsert.
12.Efter langvarige dialoger med WHO har legemiddelindustriens fellesorganer - i samråd med den europeiske del av de multinasjonale selskaper sagt seg villig til å sørge for forsyning av ca. 250 legemidler og vaksiner (hvorav 150 finnes i modellisten) til noe reduserte priser.
13.Eriksen kommer med ny generøs forsyning, og de to lutefiskelskerne sier ikke nei.
14.Flere ganger ble det understreket at det fornuftige er å satse på gassleveranser fra flere hold, både for å sikre en stabil forsyning og for å sikre konkurransegrunnlaget.
15.Forøvrig må det være en farlig politikk å basere sitt lands forsyning av mat på et dumpingmarked.
16.Han fikk en forsyning sent i høst også.
17.Hun hadde brukt opp sine tildelte sekker og hadde et par uker igjen før neste forsyning skulle komme fra renholdsverket.
18.Hun viste også til utviklingslandenes problemer som vanskeligheter med forsyning av kurante basislegemidler på grunn av manglende valuta eller dårlig utbygd distribusjonsnett.
19.Hvis denne tendensen holder seg ut året, vil bruttoforbruket i alminnelig forsyning neste år komme opp i 62 TWh, mens det er forutsatt 59 TWh i energimeldingen, opplyser NVE.
20.I leiligheten var det ny forsyning fra leker og kosedyrkomiteen.
21.I tillegg appellerer organisasjonene om at vi sikrer tilstrekkelig forsyning til landet også i 1985, og for det neste året er behovet beregnet til 650 000 tonn mat.
22.Igår hentet hun derfor en ny frisk forsyning - men bare fem stykker, for hvitveisene er aller penest ute i det fri, mener Elin.
23.Intervensjon fra USAs side er totalt uakseptabelt, og den innblanding med forsyning av våpen og ammunisjon direkte fra Sovjet eller via Cuba er like, om ikke mer, forkastelig.
24.Men efter kjærlig pleie og god forsyning med vann kom planten seg forbausende hurtig.
25.Men hvis hun ønsker å få en grå sekk før hun egentlig skal få sin neste forsyning, må hun avtale dette med sjåføren.
26.Men selv om det temperaturkorrigerte forbruket av fastkraft til alminnelig forsyning nå ligger 3,7 milliarder kilowattimer høyere enn forutsatt, og på samme nivå som var påregnet nådd i 1985, trenger ikke dette bety at prognosene for kraftforbruket i 1990 vil bli overskredet.
27.Noe overdrevet er det vel også at det ved tildeling av statskraft til alminnelig forsyning kan bli stilt krav om at statskraftkjøperne fremlegger en eksakt redegjørelse for hva som er gjort i energiøkonomiserende retning innen sitt forsyningsområde.
28.Når det gjelder den fremtidige forsyning, ikke minst av naturgass, vil Alaska spille en avgjørende rolle.
29.Nærmere 100 år efter det berømte gullrushet i Alaska, opplever USAs nordligste stjerne i flagget nå et oljerush som vil ha avgjørende betydning for nasjonens fremtidige forsyning av" det sorte gull".
30.Og fisk bidrar med over 20 prosent av verdens forsyning av animalt protein, går det frem av en undersøkelse FAO har gjort.
Dine siste søk