Norsk-Spansk oversettelse av fortjene

Oversettelse av ordet fortjene fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fortjene på spansk

fortjene
lønnverb ganar, percibir
  innbringeverb ganar, producir
  være verdverb merecer, ser digno de
Avledede ord av fortjene
Fler eksempler
1.Det er bare et resultat av normalopprykk, sier hun og tilføyer med et lite smil at den dag en kvinne blir admiral eller general, så vil hun fortjene det helt store avisoppslaget.
2.Brahms trodde nok at livet ville slukkes ut for den som ikke var på Guds veier, men han kunne ikke forestille seg at noe menneske kunne fortjene evig pine eller at en rettferdig Skaper kunne tillate en slik urett.
3.Carola må fortjene pressens" Snill gutt"pris om den finnes i Sverige.
4.Den dagen Johansen tar konsekvensen av sitt syn og innfører reklamefrie utgivelser av sine ukeblader, vil han fortjene å bli tatt alvorlig.
5.Derfor kan den fortjene overprøving, sier advokat Øyvind Hoel i Forenede Skadeforsikring A / S til Aftenposten.
6.Det forekommer meg at de fra 20 til 40 prosent forskremte barn kan fortjene lærere med mer pågangsmot og håp, enn slike som dyrker undergangsteorier.
7.Dette konditorverket fikk også den anerkjennelse det kunne fortjene, nemlig plass i Guinness rekordbok.
8.Disse institusjoner ønsker å beholde betjeningen på stasjonen, mens NSB mener den ikke er godt nok besøkt til å fortjene betjening.
9.Disse trivielle synspunkter burde egentlig ikke fortjene oppmerksomhet en fredelig sommerlørdag.
10.EN slik politikk kan muligens fortjene betegnelsen sterk satsing for å få Norge i gang igjen.
11.For om noen skulle fortjene æreslønn for sin kunstneriske innsats, stiller Aurdal / Mehren i aller første rekke.
12.Fra en liten investors side må det likevel være på sin plass å bemerke at selskapet skal arbeide godt i de nærmeste år for å fortjene det kurs / fortjenesteforhold som det nå har nådd opp i.
13.Frittstående til 9,70 var meget bra, men Finn burde passe på å strekke vristene og knærne i avslutningen for å være sikker på å fortjene en så høy karakter.
14.Han beviste det først, og nå kunne han godt fortjene støtte, for arbeidet gjør seg ikke selv, og den artikkelen som handler om F 15 i Østfoldnummeret er meget nøktern for ikke å si beskjeden.
15.Hele miljøet rommer et utall av parlamentariske, politiske og menneskelige fallgruber, hvor mer enn selve Stortingets talerstol - selv i demonstrasjonstogenes og resolusjonenes tid med rette betegnet som landets viktigste - kunne fortjene karakteristikken" et fryktelig sted".
16.Hva har disse menneskene gjort for å fortjene slik en nådegave ?
17.Hvis De når Deres mål, fru Nordland, vil De fortjene SovjetUnionens og alle sanne fredsvenners dype og oppriktige takknemlighet.
18.Hvis de skal fortjene å bli trodd når de selv sier at de ikke ønsker kjøp og salg av menneskeskjebner i stor stil, er det redaksjonene selv som må rydde opp.
19.Men hennes hender og øyne er usedvanlig uttrykksfulle, og gjennom tolken Seppo Dyrseth, som kunne fortjene sitt eget program, fortalte hun åpent om sine problemer som Norges eneste døveskuespiller.
20.Og arbeiderklassen måtte ikke bli moralsk til siste mann for å fortjene en bedre stilling.
21.Og han kan da umulig fortjene å bli fremhevet på et jubileumsfrimerke.
22.Og hvis noen rapport skulle fortjene betegnelsen" bestillingsverk", må det være denne.
23.Oppførselen til endel likestillingsforkjempere vil i høy grad fortjene å bli omtalt som" typisk kvinnfolk !".
24.Synd er det iallfall, for det finnes mange dyktige industridesignere hos oss som godt kunne fortjene større oppmerksomhet.
25.Og den middagen kan nok gymnasten saktens fortjene og trenge om han er kommet helskinnet gjennom og ut av den lave skranken.
26.Som god og gammel kunde i Deres firma mener jeg å fortjene en bedre behandling enn stadig å måtte kjekle med en av Deres maskiner.
27.Vi vil av egen kraft fortjene å være de skandinaviske lands nasjonale flyselskap.
28.Det amerikanske oljeselskapet mener å fortjene betydelige nye oppgaver i Norge efter at Mobil mistet operatøransvaret på Statfjordfeltet til Statoil.
29.Det er en annen sak som Dammann og Prydz såvidt har streifet i sine artikler, men som kan fortjene en nærmere drøfting.
30.Det er heller ikke vanskelig å finne arbeider som kunne fortjene betegnelsen fantastisk realisme - eller for den saks skyld også ekspresjonisme.
Liknende ord

 
 

fortjene som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fortjenefortjenendefortjent
Indikativ
1. Presens
jegfortjener
dufortjener
hanfortjener
vifortjener
derefortjener
defortjener
8. Presens perfektum
jeghar fortjent
duhar fortjent
hanhar fortjent
vihar fortjent
derehar fortjent
dehar fortjent
2. Preteritum (Fortid)
jegfortjente
dufortjente
hanfortjente
vifortjente
derefortjente
defortjente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fortjent
duhadde fortjent
hanhadde fortjent
vihadde fortjent
derehadde fortjent
dehadde fortjent
4a. Presens futurum
jegvil/skal fortjene
duvil/skal fortjene
hanvil/skal fortjene
vivil/skal fortjene
derevil/skal fortjene
devil/skal fortjene
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fortjent
duvil/skal ha fortjent
hanvil/skal ha fortjent
vivil/skal ha fortjent
derevil/skal ha fortjent
devil/skal ha fortjent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fortjene
duville/skulle fortjene
hanville/skulle fortjene
viville/skulle fortjene
dereville/skulle fortjene
deville/skulle fortjene
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fortjent
duville/skulle ha fortjent
hanville/skulle ha fortjent
viville/skulle ha fortjent
dereville/skulle ha fortjent
deville/skulle ha fortjent
Imperativ
Bekreftende
dufortjen
viLa oss fortjene
derefortjen
Nektende
duikke fortjen! (fortjen ikke)
dereikke fortjen! (fortjen ikke)
Dine siste søk