Norsk-Spansk oversettelse av framskrive

Oversettelse av ordet framskrive fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

framskrive på spansk

framskrive
allmennverb extrapolar
Liknende ord

 
 

framskrive som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) framskriveframskrivendeframskrivd
Indikativ
1. Presens
jegframskriver
duframskriver
hanframskriver
viframskriver
dereframskriver
deframskriver
8. Presens perfektum
jeghar framskrivd
duhar framskrivd
hanhar framskrivd
vihar framskrivd
derehar framskrivd
dehar framskrivd
2. Preteritum (Fortid)
jegframskrivde
duframskrivde
hanframskrivde
viframskrivde
dereframskrivde
deframskrivde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde framskrivd
duhadde framskrivd
hanhadde framskrivd
vihadde framskrivd
derehadde framskrivd
dehadde framskrivd
4a. Presens futurum
jegvil/skal framskrive
duvil/skal framskrive
hanvil/skal framskrive
vivil/skal framskrive
derevil/skal framskrive
devil/skal framskrive
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha framskrivd
duvil/skal ha framskrivd
hanvil/skal ha framskrivd
vivil/skal ha framskrivd
derevil/skal ha framskrivd
devil/skal ha framskrivd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle framskrive
duville/skulle framskrive
hanville/skulle framskrive
viville/skulle framskrive
dereville/skulle framskrive
deville/skulle framskrive
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha framskrivd
duville/skulle ha framskrivd
hanville/skulle ha framskrivd
viville/skulle ha framskrivd
dereville/skulle ha framskrivd
deville/skulle ha framskrivd
Imperativ
Bekreftende
duframskriv
viLa oss framskrive
dereframskriv
Nektende
duikke framskriv! (framskriv ikke)
dereikke framskriv! (framskriv ikke)
Dine siste søk