Norsk-Spansk oversettelse av gjøre oppmerksom på

Oversettelse av ordet gjøre oppmerksom på fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjøre oppmerksom på på spansk

gjøre oppmerksom på
oppmerksomhetverb hacer notar, hacer observar, señalar
Synonymer for gjøre oppmerksom på
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hallo Oslo" vil gjerne gjøre oppmerksom på at vi for en tid siden presenterte dansken Knut Andersen som hadde fått bronse for sin ribberull i samme konkurranse.
2.Jeg hadde lyst til å gjøre oppmerksom på en vrangforestilling jeg selv har levd under, som kanskje kunne være et tema til avklaring.
3.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
4.I egenskap av interesseorganisasjon for funksjonshemmede er det vår plikt å gjøre oppmerksom på dette.
5.La meg for ordens skyld gjøre oppmerksom på at vi også har reagert på dommen, sier politifullmektig Tom Urdahl til Tønsbergs Blad.
6.Man skylder å gjøre oppmerksom på at lånet Pål Jacobsen fikk til bil på 68 000, kr. først ble ført opp som ren utgiftspost i VIFs regnskap.
7.Vi ligger an til en formidabel Sydenrekord, med en økning på hele 50 prosent frem til nå, sier markedssjef Morten Andersen i Saga Tours A / S. Han vil gjerne gjøre oppmerksom på at samtlige som ankom Oslo igår for å reise videre til Syden, har fått hotellopphold og måltider på selskapets regning.
8.Vi unnlater ikke å gjøre oppmerksom på at funksjonshemmede beboere i borettslaget vil ha meget store problemer hvis bilene blir stående utendørs om vinteren, heter det i henvendelsen.
9.Vi vil protestere overfor NRK Fjernsynet fordi de unnlot å gjøre oppmerksom på at det var Sveriges Radio / TV som hadde bestilt produksjonen av" Brennpunkt Barentshavet" som ble vist i norsk fjernsyn igår kveld.
10.AFTENPOSTEN RETTER 841121 M S9 Afghanistankomiteen ønsker å gjøre oppmerksom på at rundt 630000 kroner ihøst er blitt overført til forskjellige organisasjoner i Afghanistan, ikke nærmere 200000 kroner som det sto i gårsdagens morgenutgave.
11.Alle de rundt 3000 mediamennesker ved verdens viktigste filmmønstring hadde fått personlig invitasjon, og møtte frem på Hotel Carlton, som under festivalen får sin fornemme bløtkakefasade dekket av vulgære plakater ; for eksempel nakenbilder av"Drømmekvinnen" Bo Derek, og Roger Moore som gjerne vil gjøre oppmerksom på den neste Bondfilmen" With a View to a Kill".
12.Arrangørene ber oss ellers om å gjøre oppmerksom på at den vanlige hovedveien til start er stengt på grunn av veiomlegging, men omkjøring vil bli etablert, og vil være godt merket.
13.Da jegeren kom og inspiserte elgen, sørget Sjøthun for å gjøre oppmerksom på merkene.
14.Den fremste hensikt med det besøk en tremannsdelegasjon fra IFC nå avlegger i Oslo, er derfor å gjøre oppmerksom på IFCs rolle og fortelle hvilken assistanse instituttet kan yde bedrifter som overveier å etablere seg i uland.
15.Den nærgående granskning av Meeses gjøren og laden er en direkte følge av at tidligere Senatsavhør har avslørt at han" glemte" å gjøre oppmerksom på at en av hans underordnede gav ham et personlig rentefritt lån på 15 000 dollar.
16.Departementet presiserer overfor politimestrene at politiet ifølge paragraf 36 i Wienkonvensjonen av 1963 om konsulært samkvem har plikt til uoppfordret å gjøre oppmerksom på denne rettighet som den utenlandske statsborgeren har.
17.Det blir nå tatt kontakt med Sjøkartverket for å gjøre oppmerksom på at kartet, som var nytt ifjor, ikke er korrekt, melder Nordlandsposten.
18.Det er blitt lovfestet at begravelseshjemmene skal ha spesifiserte prislister, og at de på forhånd skal gjøre oppmerksom på hva som er og hva som ikke er nødvendig i forblndelse med en bisettelse eller begravelse.
19.Det er tross alt mennesker uten den minste juridiske erfaring vi gjerne vil gjøre oppmerksom på sine rettigheter, understreker Andersen, som på vegne av forfatterne gjerne mottar negativ og positiv kritikk for eventuelt bruk til senere revidering.
20.Det er viktig for oss å gjøre oppmerksom på at vi er en forskningsinstitusjon og ingen vanlig malerskole, sa rektor Guttorm Guttormsgaard blant annet.
21.Det jeg vil gjøre oppmerksom på, er at innføringen av Bpostsystemet for oss som benytter mye trykksaker, klart medfører betydelige og helt uakseptable forsinkelser i postforsendelsene.
22.Det jeg vil gjøre oppmerksom på er at de farvede får en markert forskjellsbehandling i sammenligning med de sorte.
23.Det kan være verdt å gjøre oppmerksom på at det lages kvalitetssykler i Sverige også.
24.Det synes med andre ord å være pinlig nødvendig å gjøre oppmerksom på at bilen og mennesket ikke er to adskilte og motstående vesener, og at det ikke finnes en eneste bil i bevegelse uten at det også er ett eller flere mennesker i den samme bevegelse.
25.Det vil kanskje bidra til å fjerne noen snubletråder fra den debatt som man må regne med efterhvert vil komme i massemedia, å gjøre oppmerksom på at en slik oppfatning efter Vern om Norges syn ikke er i overensstemmelse med gjeldende norsk statsrett.
26.Det ønsket jeg å gjøre oppmerksom på.
27.Dette ikke sagt for å knuse Rune Berg, som jo absolutt bør fortsette å skrive, men fordi jeg føler det som nødvendig å gjøre oppmerksom på det, både som forfatter og anmelder.
28.Dette krever naturligvis en forklaring, og eftersom partiets representanter ikke uten videre forteller almenheten hvor de tar pengene fra, så kan det kanskje være på sin plass å gjøre oppmerksom på at selvsagt har heller ikke Hagen og hans folk noen Sareptas krukke.
29.Efter henvendelse fra en representant for bydel 05, Sagene, Bjølsen, Ila, vil jeg få gjøre oppmerksom på at bydel 20, Helsfyr ikke er Oslobydelen med" flest eldre".
30.Endelig vil jeg gjerne få gjøre oppmerksom på at bråtebrenning ikke er tillatt efter mørkets frembrudd og at i tiden 15. april til 15. september er det absolutt forbudt å tenne bål i skog og i nærheten av skog.
Dine siste søk