Norsk-Spansk oversettelse av gjette

Oversettelse av ordet gjette fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjette på spansk

gjette
allmennverb adivinar
Synonymer for gjette
Fler eksempler
1.Zoom" er en spennende og engasjerende konkurranse der de fleste utover barneårene har en chanse til å gjette med, eller iallfall til å lære litt om film og filmskapere.
2.Dere kan jo gjette hva mitt svar blir, sa han til de fremmøtte journalister, og ingen tolket det svaret som noe annet enn et ja.
3.Det er lite dokumentasjon om de første kvinnelige juristene, sier Thordis Støren, men man kan gjette på at den spede kvinnefrigjøringen som begynte på den tiden, med Aasta Hansteen, Jonas Lie og starten på Norsk Kvinnesaksforening i 1884, var med på å gi disse kvinnene mot til å gå inn på det mannsdominerte jusområdet.
4.Jeg synes dette spørsmålet er interessant, vi vet ikke hele svaret, vi kan bare gjette, sier Borchgrevink.
5.Jeg vet om døve barn som med bind foran øynene har klart å gjette på instrumenter som ble spilt på.
6.Kan jeg få lov å gjette på nasjonalitet ?
7.Men du klarer nok ikke å gjette hva du får !
8.Nå er det vår tur til å gjette på Deres nasjonalitet.
9.Vi kan bare gjette hva som har hendt.
10.Bak merkevarer som Lipton te og Findus fiskeboller skjuler seg matgiganter som Unilever og Nestle, og varenes hjemland kan man sjelden gjette seg til.
11.Besøkende har også krav på å finne frem uten å måtte gjette.
12.De innsatte skal ikke kunne gjette seg til når den kommer.
13.De skal med andre ord kunne gjette seg frem til hva brukeren egentlig vil.
14.Det var ikke så vanskelig å gjette - hva som lå bak.
15.Dovringen Killi er nemlig også Oslomann, det er 22 år siden han flyttet fra Dovre, selv om ingen ville kunne gjette det utfra dialekten.
16.Er dette en slags psykoanaly tisk farlig ferd gjennom det indre ? von Trier lar oss gjette og gjette.
17.Her må nok Willoch selv ta skylden for min uforstand, det er ikke alltid like lett å gjette seg til hva et intervjuobjekt mener, selv om man burde forlange at Riksmålsforbundets formann er i stand til å uttrykke seg så klart at man forstår ham.
18.Hun klarte altså å gjette riktig i en konkurranse om hvor mange bilder som finnes i Aftenpostens personaliaarkiv.
19.Hva Samson siden gjennomlevet, kan man bare gjette seg til.
20.Hva de vil være verd når artisten går av med pensjon om x antall år, og kanskje har velsignet oss med ytterligere 35 LPer, kan vi bare gjette...
21.Hvilke planer Olsenbanden egentlig hadde, kan vi jo bare gjette.
22.Hvor vertslandet havner efter Los Angeles, kan man knapt gjette seg til ennå.
23.Hvordan han ville ha gått over i historien om han hadde levet lenger, kan man bare gjette seg til.
24.Hvorvidt den 70årige Mikhail Solomentsev er en sann Andropovmann må man bare gjette seg til.
25.I engelsk kan vi ofte gjette at en ganske stor del av boktitlene er fra Bibelen eller Shakespeare ; men slik kunnskap gir ikke løsning på spørsmålet om det rette norske ord.
26.I løpet av et minutt klarte han å gjette det riktige tallet, og sikret familien et ekstra tilskudd til husholdningen.
27.Iløpet av et minutt klarte han å gjette det riktige tallet, og sikret familien et ekstra tilskudd til husholdningen.
28.Kan noen gjette hva vi fant der ?
29.Leserne inviteres til å gjette.
30.Man kan bare gjette på at Bulgaria ble satt under så hardt press at man lovet ikke å produsere eller eksportere amfetamin i fremtiden.
Liknende ord

 
 

gjette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gjettegjettendegjettet
Indikativ
1. Presens
jeggjetter
dugjetter
hangjetter
vigjetter
deregjetter
degjetter
8. Presens perfektum
jeghar gjettet
duhar gjettet
hanhar gjettet
vihar gjettet
derehar gjettet
dehar gjettet
2. Preteritum (Fortid)
jeggjettet
dugjettet
hangjettet
vigjettet
deregjettet
degjettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gjettet
duhadde gjettet
hanhadde gjettet
vihadde gjettet
derehadde gjettet
dehadde gjettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gjette
duvil/skal gjette
hanvil/skal gjette
vivil/skal gjette
derevil/skal gjette
devil/skal gjette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gjettet
duvil/skal ha gjettet
hanvil/skal ha gjettet
vivil/skal ha gjettet
derevil/skal ha gjettet
devil/skal ha gjettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gjette
duville/skulle gjette
hanville/skulle gjette
viville/skulle gjette
dereville/skulle gjette
deville/skulle gjette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gjettet
duville/skulle ha gjettet
hanville/skulle ha gjettet
viville/skulle ha gjettet
dereville/skulle ha gjettet
deville/skulle ha gjettet
Imperativ
Bekreftende
dugjett
viLa oss gjette
deregjett
Nektende
duikke gjett! (gjett ikke)
dereikke gjett! (gjett ikke)
Dine siste søk