Norsk-Spansk oversettelse av hastverk

Oversettelse av ordet hastverk fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hastverk på spansk

hastverk
allmenn? prisa
Synonymer for hastverk
Avledede ord av hastverk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hastverk og lastverk.
2.Peace In Our Time" er et flott oppslag som blir slurvet bort, slik man også sitter igjen med følelsen at de andre" sinte" sangene på dette albumet bare representerer en melodisnekker med hastverk.
3.Det er ikke bare OLstjerner som Carl Lewis og Sebastian Coe som har hastverk i august.
4.Hvorfor har De slikt hastverk ? roper portneren.
5.Jeg hadde ikke mer hastverk enn at jeg skiftet først, sier Pål Eriksen, som først på jobben på mandag fikk vite at han hadde" stukket av" fra dopingtesten.
6.På det punkt har vi ikke noe hastverk og bør ikke ha noe hastverk, sier Willoch som svar på spørsmålet om han tror Gromyko vil komme til Norge før det foreligger en avtale om delelinjen i Barentshavet.
7.Vi hadde jo slikt hastverk.
8.Dagbladet har hastverk.
9.De innsparingstiltak som er lansert hittil, er for det første gjennomført i hastverk og panikk, og for det andre har de overhodet ikke gitt den ønskede effekt.
10.De rederier som har midler til investeringer, har ikke hastverk.
11.De viktigste forhandlingene med SovjetUnionen som vi er midt oppe i, ser det jo heller ikke ut til å være noe hastverk med på noen av sidene.
12.Den gjelder frem til 1986 slik at de ikke har noe hastverk med noen avgjørelse.
13.Den uvanlige vielsen skyldtes ikke hastverk, men var tvert imot nøye planlagt og fant sted på Thamshavnbanen, museumsjernbanen mellom Løkken Verk og Svorkmo i SørTrøndelag.
14.Dessuten hadde slike folk alltid hastverk og fikk sjelden med seg det viktigste.
15.Etter mi meining er ei omfattande og djuptgripande sak som denne skattereformen, nettopp ei sak som ikkje bør behandlast i hastverk !
16.For Frankrike var det imidlertid viktig å unngå å trekke seg ut med samme hastverk som amerikanerne, og det ble lagt vekt på at tilbaketrekningen måtte skje på" en ærefull måte".
17.Gatebildet i Pyongyang er livligere enn jeg hadde ventet og mange ser ut til å ha hastverk.
18.Han hadde ikke spesielt hastverk, og vitnene mener den var forsvarlig pakket.
19.Han løste ut en skapende trang og et hastverk som var i tiden.
20.Hastverk er et sykdomsfenomen.
21.Hastverk er lastverk - ikke minst i trafikken.
22.Hastverk og hovmod betraktes i dagens terapeutiske samfunn som legenes yrkessykdommer, men derfra til avisenes kriminalisering er det et langt sprang.
23.Heller ingen grunn til hastverk når vi tøffer slik fredelig rundt og føler øya smyge seg mer og mer inn i hjerteroten.
24.Hun påstår at redaktøren har hatt hastverk med å få gitt ut boken, noe som settes i sammenheng med Felleskatalogen, som ble frigitt i april iår.
25.Ikke altfor imponerende, et par mannshøyder og på toppen digre betongrør som det er umulig å få grep om for klatrere med hastverk.
26.Ikke hadde vi Phileas Foggs hastverk, og siden smaksprøvene var mange, synsinntrykkene overraskende og fulle av - for en ikkehandlende observatør - paradoksale situasjoner,ja, så tok det sin tid.
27.Ingen er tjent med at man tar stilling til alvorlige spørsmål på sviktende grunnlag eller i hastverk.
28.Istedenfor å ta den tenkepause som de nye forhold tilsier, har utbyggingspolitikere et hektisk hastverk.
29.Johansen fastlo tidlig at forhandlingsledelsen hadde hastverk.
30.Kort tid i forveien hadde CalvoSotelo med et visst hastverk loset landet inn i NATO.
Dine siste søk