Norsk-Spansk oversettelse av hudflette

Oversettelse av ordet hudflette fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hudflette på spansk

hudflette
allmennverb azotar, castigar
Synonymer for hudflette
Fler eksempler
1.Han kritiserte de borgerlige for feilinformasjon, godt hjulpet av Aftenposten, og for å hudflette politiske motstandere.
2.Inntil min dødsens dag vil jeg fortsette å hudflette apartheid som ond og umoralsk i absolutt forstand, og jeg vil si, slik jeg har lovet før, brenne min bibel og opphøre med å være kristen hvis noen kan bevise at jeg tar feil i mitt syn på apartheid...
3.Vi velger å tro at en kunst i stadig forandring fremdeles blir skapt for et publikum som ikke først og fremst skal telle andre kunstnere og kritikere som van Goghsyndromet har fratatt evnen til å hudflette.
Liknende ord

 
 

hudflette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) hudflettehudflettendehudflettet
Indikativ
1. Presens
jeghudfletter
duhudfletter
hanhudfletter
vihudfletter
derehudfletter
dehudfletter
8. Presens perfektum
jeghar hudflettet
duhar hudflettet
hanhar hudflettet
vihar hudflettet
derehar hudflettet
dehar hudflettet
2. Preteritum (Fortid)
jeghudflettet
duhudflettet
hanhudflettet
vihudflettet
derehudflettet
dehudflettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde hudflettet
duhadde hudflettet
hanhadde hudflettet
vihadde hudflettet
derehadde hudflettet
dehadde hudflettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal hudflette
duvil/skal hudflette
hanvil/skal hudflette
vivil/skal hudflette
derevil/skal hudflette
devil/skal hudflette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha hudflettet
duvil/skal ha hudflettet
hanvil/skal ha hudflettet
vivil/skal ha hudflettet
derevil/skal ha hudflettet
devil/skal ha hudflettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle hudflette
duville/skulle hudflette
hanville/skulle hudflette
viville/skulle hudflette
dereville/skulle hudflette
deville/skulle hudflette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha hudflettet
duville/skulle ha hudflettet
hanville/skulle ha hudflettet
viville/skulle ha hudflettet
dereville/skulle ha hudflettet
deville/skulle ha hudflettet
Imperativ
Bekreftende
duhudflett
viLa oss hudflette
derehudflett
Nektende
duikke hudflett! (hudflett ikke)
dereikke hudflett! (hudflett ikke)
Dine siste søk