Norsk-Spansk oversettelse av i all evighet

Oversettelse av ordet i all evighet fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

i all evighet på spansk

i all evighet
for alltidannet siempre, eternamente, perpetuamente
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Borte er slagordene om klassekamp og revolusjon i all evighet.
2.Dette kan på en måte være en fordel for oss, men vi kan ikke i all evighet være den beskjedne beiler.
3.Hva hjelper det om vi vinner all verdens kunnskap, men taper alles liv - både her og i all evighet ?
4.Men det er klart at vi kan ikke gjøre dette i all evighet av og til må vi ta chansen på noe nytt.
5.Men jeg ønsker ikke å være" sysselsatt" i all evighet jeg ønsker en fast jobb, sier Gerd Hegge.
6.Oljeressursene vil kanskje vare i 20 eller 50 år, kullreservene i et århundre eller to, men ikke i all evighet.
7.Riktignok blir det ikke sagt at den kan holde seg i all evighet, men det synes ikke å være så langt fra.
8.Vi kan vanskelig kritisere Ombudet for dette, men årene går og uretten består, og det spørs om Ombudet som er så iherdig med å få etablert likestilling for kvinner når de blir diskriminert, like lett ville la ordninger i menns disfavør få fortsette inn i all evighet.
9.Vi kunne jo ikke bli sittende i tusmørket i all evighet, eller kunne vi det ?
10.Da ville vi få øye på hvorfor Jesus kom - og ha glede av det i all evighet.
11.Det er en sjømann som er dømt av Havdronningen til å seile omkring på havet i all evighet.
12.Eller kanskje man skulle innføre 4dagers uke på 10 timer pr. dag som kompensasjon for de elevene som i all evighet må ha lengre skoledag enn alle andre.
13.For at bilen ikke skal forbli en luksusgjenstand i all evighet, må det letes efter løsninger som gjør det mulig for vanlige lønnsmottagere å kjøpe og eie også nye biler.
14.Ja, vi vet jo ganske visst at den moderne medisin stadig har sine pilletrillere, som blindt bekrefter pasientens engstelige sykdomsbilde ved å dikte resepter i all evighet.
15.Juklerød kan ikke fortsette å bo utenfor sykehusets vegger i all evighet.
16.Man kan ikke leve på idealisme i all evighet.
17.Men det er ikke dermed sagt at blindsporene utenfor Sara Hotel vil ligge som de gjør i all evighet.
18.Men hos ham kunne hun jo ikke bli boende i all evighet.
19.Men minnesmerket lar seg ikke bringe ut av fatning, det vil stå der i all evighet, traust, taust og alltid under full kontroll.
20.Teater er som all kunst konsentrasjon, og selv om Havel bevisst spiller på musikalske elementer i sin tekst, med largoens langsomhet og bredde, så kan man ikke fryse en scene i all evighet.
Dine siste søk