Norsk-Spansk oversettelse av i dag

Oversettelse av ordet i dag fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

i dag på spansk

i dag
periodeannet hoy
  tidannet hoy, hoy en día, actualmente, hoy día
Avledede ord av i dag
Anagram av i dag
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den kraftige stigningen i takstene på borettslagsleiligheter som vi har opplevd de to siste årene, har gitt som resultat at det i dag er kun 50% av boligene som omsettes til maksimalpris.
2.Den kunde vara skriven i dag, komedin" Det Store Vi" eller" I allas intresse" på svenska som norrmannen Herman Krog (väl knappast Helge K. som programbladet uppger, det ligger en generation mellan dessa två) upprørde 1917 års teaterpublik med.
3.Det var så velsignet lite byråkrati", sier han, som idag sitter på toppen av et byråkrati Men effektiviteten må ha vært stor, større enn man i dag kan tenke seg mulig.
4.Fint vær i dag, som Shelley sier" for nå å sette det på spissen.
5.I Dagbladet samme dag står det at hun" fnyser over sitatteknikken Kåre Willoch brukte... sist fredag".
6.I am commited to preventing Cuban and Nicaraguansupported guerrillas from violently overthrowing El Salvadors elected Government and others in the region." - I disse ord ligger kvintessensen av USAs politikk overfor MellomAmerika pr. i dag.
7.I dag, 1. september 1939, da jeg begynner min dagbok, er en historisk dag.
8.I fjor var det Lutherår, til neste år er det Bachår, vil det noen gang bli tilsvarende internasjonal interesse for det som skapes i landet i dag ?
9.I pionerårene gjaldt det å sette i gang nye kulturtiltak, eksperimentere og utprøve", men i dag er oppgavene nærmest den motsatte," å stabilisere og konsolidere det som er i gang".
10.Jovisst blir det fest og jubileum når Høyre i dag samles til sitt landsmøte i Oslo".
11.Men her må vi trå varsomt," sier ekspertene, og understreker at" Europaprogrammet" i dag heller er en visjon som først vil kunne realiseres langt inn i fremtiden.
12.Miljøvern er ikke noe politisk stridsemne i dag.
13.Ord i dag" er flyttet til 11.55 i P 1.
14.Som kirkeleder og generalsekretær i Det sørafrikanske kirkeråd står biskop Tutu i dag som den ledende skikkelse for ikkevoldfronten mot raseskillegalskapen.
15.(KIT) Tre biskoper og to teologiprofessorer foreslår i et brev til kirke og undervisningsministeren i dag at kallskapellan Helge Hognestad så snart som mulig bør få tilbud om en kirkelig forskerstilling, melder Kirkens Informasjonstjeneste.
16.(New York Times) Når den nyvalgte nasjonalforsamling på Filippinene i dag trer sammen for første gang, blir det samtidig opptakten til noe som kan vise seg å bli den viktigste politiske utfordring mot president Ferdinand Marcos på mer enn ti år.
17.Alt kan skje i fotball, men efter det vi så av Chile i dag, bør Norge slå dem, sa Egil Olsen efterpå.
18.Anslagsvis halvparten av all forurensning i Nordsjøen kommer fra kilder som ligger på land, resten stammer fra avfall som dumpes til havs, olje og annen forurensning, sier miljøvernminister statsråd Rakel Surlien til NTB foran en to dagers konferanse av åtte Nordsjøstater som i dag trer sammen i Bremen.
19.At Amsterdam i dag fremstår som Europas fremste transittby for narkotikaomsetning, skyldes vesentlig de liberale narkotikatradisjoner i byen.
20.Bakke veier i dag 47 kilo ca. halvparten av hans tidligere kroppsvekt.
21.Bare åtteogtjue kroner i dag.
22.Beordringsbyrån er i dag for lite.
23.Boreselskapet Morcos virksomhet er i dag konsentrert om produksjonsboring fra faste plattformer i Nordsjøen.
24.Burde vært en selvfølge i dag hvor alle roper på likestilling.
25.De ubåtene vi eventuelt kommer til å selge, vil bli opprustet til de krav man setter til slike båter i dag, sier Hammerstad.
26.Den kampen vi fører i dag, er det vi selv som får nytte av, sa Rytter Evensen videre.
27.Denne påstanden om mannsdominans i litteraturkritikken er altså ikke bare historisk, men finnes den dag i dag ?
28.Derfor har vi ventet med den" offisielle" åpningen til i dag, forteller" papa" Sabaheddin Payaslioglu.
29.Det blir min egen musikk, slik jeg føler i dag og noe blir fremadrettet.
30.Det bør i første rekke utvide og forbedre fjernsynstilbudet som gis i dag.
Dine siste søk