Norsk-Spansk oversettelse av jus

Oversettelse av ordet jus fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

jus på spansk

jus
vitenskapsubst. derecho [m], jurisprudencia [f]
Avledede ord av jus
Anagram av jus
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Og da tenker jeg ikke bare på at det var jeg som reddet gullbeholdningen og var første norske i land i Normandie, jeg tenker også på de for oss så grunnleggende tanker jeg bygde nasjonen på i mine skrifter og taler over hele verden som æresdoktor ved en rekke universiteter og dessuten professor i såvel jus som fysikk, matematikk, religion, statsvidenskap og slaviske sprog.
2.A / S JUS - dengang ble dannet efter flere års forarbeide blant de involverte kommunene.
3.Det er dårlig jus og hard politikk når man straffedømmer folk som hadde fulgt sin beste overbevisning om hva som var rett, sier Knut Selmer.
4.Det var på forhånd besluttet å prioritere enkelte fagområder, innen teknologi og økonomi, og jus for eksempel.
5.Dette er mindre god jus, herr Reksten.
6.6. utgave av" Praktisk jus i markedsføring" foreligger nå.
7.80 av plassene går til jus, og 170 til TOS og informasjonsvitenskap.
8.Advokaten og politikeren John Lyngs påpekning av at" juss ikke er politikk" og at" politikk ikke er jus", har ikke samme gyldighet her til lands som i Norge.
9.All jus inneholder mindre eller større elementer av skjønn.
10.Av det som i jus kalles" almenpreventive hensyn", er det derfor nødvenig for Staten å være tilbakeholden med å hjelpe vanskeligstilte bedrifter.
11.Av jus er det særlig alt som regulerer serveringsbevillingene som er viktig.
12.Bak seg har han fagbrev som rørlegger og eksamenspapirer fra 1. avdeling jus.
13.Bare optimistene på høyresiden som ikke forsto at det nå mer var snakk om politikk enn om jus, kunne tro at det var mulig å redde Selmer gjennom en rettsprosedyre.
14.Breen sitter i Oslo kommunestyre for Høyre og studerer på Bedriftsøkonomisk institutt, mens Rikter Svendsen er formann i Sentrum Unge Høyre og studerer jus.
15.Da jeg var i Morgenbladet, tok jeg første avdeling jus - og i Sjøfarten ble det grunnfag og mellomfag i statsvidenskap.
16.Dagens jubilant er en professor i jus som langtfra er blitt ved sin lest.
17.Den franske juristen Paul Lassus er ansvarlig for den franske jus.
18.Den første most," jus de goutte", tappes av - og resten av druene presses fire til fem ganger.
19.Den skal bl.a. brukes til å lese mer jus.
20.Det er fremdeles ingen spøk å studere jus, det er et vanskelig studium, og det er tøft å stå i retten og kjempe for en sak.
21.Det er mulig at dette ikke er god jus, men det har noe med menneskelighet og moral å gjøre.
22.Det har derimot jus, psykologi og odontologi.
23.Det ser bl.a. ut som om utøvere i svært liten grad kommer til å innrømme å ha brukt dopingmidler utenom i tilfeller hvor det er en massiv bevisbyrde, mener NIFformannen, som understreker at det er viktig ikke å gi opp og si at jus og rettssaker går på bekostning av andre sider av idretten.
24.Dette er et press jeg tror har utgangspunkt i kriminalpolitiske ønsker, ikke presseetikk, og juristenes slalåmpregede balansegang mellom jus og etikk, som de har oppdaget som interessant beitemark.
25.Dette er sterke ord for pengene, så kom ikke å si at det ikke kan være sprengstoff mellom permene i et festskrift samtidig som det er jus med perspektiver.
26.Diplomati og jus er ikke alltid det samme.
27.Direktør Terje Hoven Terje Hoven (35) er ansatt som direktør i Norsk Skogindustrier A / S (Norske Skog) med ansvar for personale, intern revisjon, jus, eiendomsforvaltning styresekretariat, kontorservice og aksjekontor.
28.Doktorgraden i jus, eksamener i statsvitenskap og sprog, eksamen fra London School of Economics.
29.Efter skolegang i SaintQuentin reiste han til Paris for å lese jus, og så tilbake for å arbeide på et advokatkontor i samme by.
30.Efter studier både hjemme i Chile og i Paris, skaffet hun seg bl.a. doktorgraden i jus.
Dine siste søk
jus