Norsk-Spansk oversettelse av kiropraktor

Oversettelse av ordet kiropraktor fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kiropraktor på spansk

kiropraktor
medisin - mannsubst. quiropráctico [m]
  medisin - kvinnesubst. quiropráctica [f]
Synonymer for kiropraktor
Liknende ord

 
 

Wiki
Kiropraktor er en yrkestittel som i Norge er forbeholdt kiropraktorer som er autorisert av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.[1] Kiropraktorene forebygger, diagnostiserer og behandler feilfunksjon og sykdom i muskler, nerver og ledd. Kiropraktorens metode kalles kiropraktikk og har som hovedmål å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem ved feilfunksjon. Kiropraktorens viktigste hjelpemiddel er hendene, og kiropraktikk betyr å utføre med hånd.

Fler eksempler
1.Arne Fredrikstad kan ikke si noe sikkert ennå, han har ikke gått lenge til kiropraktor.
2.Av Tore Soot, formann i Norsk Kiropraktor Forening.
3.Bare den som av departementet er godkjent til å utøve kiropraktorvirksomhet, har rett til å kalle seg kiropraktor, eller utøve kiropraktisk behandling.
4.Den som går til kiropraktor må fremdeles regne med å betale såvel honorar som reise uten medydelse fra samfunnet.
5.Det ble gitt færre legehenviste behandlinger pr. kiropraktor i 1983 enn i 1980.
6.Dommen vil ha betydning for alle som driver slik behandling, for eksempel fysioterapeuter, sier formannen i norsk Kiropraktor Forening, Trond Soot, til NTB.
7.Efter 40 behandlinger hos fysioterapeut og seks ukers bruk av korsett, ville han prøve kiropraktor for om mulig å få bort noen av de ryggsmerter han sliter med efter en yrkesskade.
8.En undersøkelse viser at 14 prosent av den norske befolkning har vært hos kiropraktor.
9.Flertallet mener at pasientene skal kunne oppsøke kiropraktor uten først å ha blitt henvist av lege.
10.Hvis det hjelper min pasient sender jeg ham gjerne til kiropraktor.
11.Hvis man ikke vet bedre, hangler man videre med smerter som en kiropraktor kan lindre, en skavank som han kanskje kan helbrede.
12.I motsetning til Oddmund Syversens kone har jeg en lege som synes det er helt i orden at jeg går til kiropraktor og henviser meg dit.
13.I slutten av september besluttet jeg å la det briste eller bære og oppsøkte kiropraktor.
14.Ifølge Norsk kiropraktor forening gir man årlig 500 000 behandlinger, fordelt på 70 000 pasienter.
15.Kiropraktor Kyrre Myhrvold har seks års utdannelse i kiropraktikk, og er spesialist på rygg og nakkesøylen.
16.Legene i utvalget mener at behandling hos kiropraktor kun må skje efter legehenvisning, selv om klare tall fra Rikstrygdeverket viser at denne ordningen (en prøveordning fra 1975) ikke oppfyller de intensjoner som Stortinget hadde ved innføringen.
17.Min kone trodde ikke at en kiropraktor var istand til å befri henne for de daglige, enerverende ryggsmerter.
18.Noen av disse har tatt mot til seg og gått til den beryktede og fryktede kiropraktor.
19.Noen fredsslutning mellom leger og kiropraktorer er det altså ikke blitt kiropraktor Kyrre Myhrvold ?
20.Norsk Kiropraktor Forening avventer nå med spenning utfallet av den ventede høringsrunde, selv om man er klar over de motforestillinger som gjør seg gjeldende i Helsedirektoratet.
21.Også reiser til fysioterapeut, logoped og kiropraktor, selv om egenandelen ved behandling ikke kan tas med.
22.Saken skriver seg fra 1978 da mannen efter lang tid med ryggsmerter oppsøkte kiropraktorene og fikk behandling av en kiropraktor som da var nyutdannet, og nylig knyttet til praksis.
23.Skjønner en kiropraktor at han ikke kan hjelpe, sier han fra.
24.Hva har du inntrykk av ga best resultat, behandlingen hos kiropraktor eller behandlingen bestemt av vanlig lege, eller var det ikke noen særlig forskjell ?
25.Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at en fysioterapeut med tilleggsutdannelse i manuell terapi kan tilby akkurat den samme behandlig som en kiropraktor.
26.Vi håper nå at vi skal få autorisasjon som kiropraktorer, slik at vi oppnår større trygghet for pasientene og samtidig slipper å være underlagt kvakksalverloven, sier formannen i Norsk Kiropraktor Forening, Trond Soot.
27.Vi kiropraktorer har en helt annen erfaring med spebarnskolikk og årsaken til den, sier kiropraktor Kasper Andresen i Oslo Kiropraktiske Senter.
28.Burde omgående oppsøke psykiatrisk ekspertise, og ikke ta veien om kiropraktor, som jeg gjorde.
29.Både en kiropraktor og en lege vil i dette tilfellet råde moren til å legge om kostholdet sitt, og problemet kan være løst.
30.Ca. 20 prosent av befolkningen har vært til behandling hos kiropraktor.
Dine siste søk