Norsk-Spansk oversettelse av klarlegging

Oversettelse av ordet klarlegging fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

klarlegging på spansk

klarlegging
allmenn? aclaraciones
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Denne innebærer blant annet klarlegging av hva ungdom er opptatt av, og hvordan partiets posisjon blant yngre velgere kan styrkes.
2.Fra N.A.F.s side ser vi det som en meget viktig oppgave å komme frem til tilfredsstillende løsninger både hva angår klarlegging av årsaksforhold og tiltak for å forebygge arbeidsskader.
3.Hensynet til rettssikkerheten burde i dette tilfelle heller tilsi et nært samarbeide mellom politiet og kommisjonen, med sikte på en bedre klarlegging av hendelsesforløpet.
4.Men det er ikke noe svar uten at man samtidig får en klarlegging av hvilke grupperinger det kan være tale om.
5.Nå finnes det hverken planmessig utbygging av slike sentraler eller klarlegging av hvilke oppgaver de skal ha.
6.Sigfred Torps oppfattelse av mitt innlegg" Semantisk vri" som turnøvelse rettferdiggjør kort klarlegging.
7.Særlig vi som har vært positivt innstilt til dette demokratiseringsarbeidet, spredningen av innflytelse, retten til å ha et ord med om forholdene på egen arbeidsplass, har grunn til å efterlyse en grundigere klarlegging og vurdering her.
8.BKTs oppgave er å være en eventuell første kontakt i en vanskelig situasjon, og prøve å hjelpe til med klarlegging av problemområdet.
9.Den første Jahreprisen ble utdelt i 1960 til professor Anders Følling for hans oppdagelse, beskrivelse og klarlegging av en arvelig stoffskiftesykdom som bærer hans navn.
10.Diskusjonen om radio og TVsendinger fra Treholtsaken gjør det aktuelt å få en nærmere klarlegging av hele spørsmålet om bruk av etermedier i rettssalen.
11.Efter dommerens klarlegging 29. mars er det tydelig at han finner det helt absurd at varetektspraksis kan legges om på initiativ fra dommerne.
12.En klarlegging av dette ville blant annet måtte innebære at den vitneførsel retten nå skal ta stilling til om skal skje for lukkede dører, faktisk var gjennomført.
13.Justisdepartementet har vedtatt å foreta en klarlegging og vurdering av forholdet mellom massemedia og domstolene.
14.Klarlegging og diskusjon trengs om hvor Norge står i forhold til Europa.
15.Kommer Wilbergutvalget til å bidra til en troverdig klarlegging av det politiske og administrative ansvar, eller vil kommunens toppledelse nok engang få innvilget ansvarsfrihet ?
16.Sivilombud Audvar Os har bedt Sosialdepartementet om en klarlegging av reglene for boligtildeling til turnuskandidater, efter at en lege har nektet å betale husleie for bolig han ikke bruker.
17.Stormen i massemedia i forrige uke omkring kommunestyrerepresentant Hjalmar Aass trenger en klarlegging.
18.Uansett om man er fornøyd med handelsavtalen som tilknytningsform eller har videre perspektiver på lengre sikt, må det være naturlig og givende at vi nå får en klarlegging av og diskusjon om hvor Norge står i forhold til Europa, både der vi har fordelene ved den nåværende ordningen og der vi kan se problemer med å bygge på randstatsplasseringen som vår langsiktige politikk.
Dine siste søk