Norsk-Spansk oversettelse av klatre

Oversettelse av ordet klatre fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

klatre på spansk

klatre
bergverb trepar
Synonymer for klatre
Avledede ord av klatre
Anagram av klatre
Fler eksempler
1.For å få en rettferdig utvelgelse får dere samme eksamensoppgave, å klatre opp i treet og plukke eplet".
2.(NPSAP, NTBReuter) To miljøvernforkjempere la seg igår godt til rette i hengekøyer og festet en transparent med protest mot de fortsatte kjernefysiske prøver over en klokkeskive på Big Bentårnet, før de efter elleve timer bestemte seg for å klatre ned.
3.Det ble vår redning at tyskerne måtte sette igjen schäferne sine på dekk - i motsetning til enkelte norske skipshunder kunne ikke de tyske klatre i loddrette leidere.
4.Det har vært en lang vei å klatre og ideelt sett skulle man ikke ta seg igjen på så få uker i et OLår.
5.Du skal ikke klatre over gjerdet.
6.Vi tar sikte på å klatre opp sydsiden av Mount Everest, altså den samme ruten som Hillary og Tenzig for drøye 30 år siden tilbakela som de første, sier Høibakk til Aftenposten.
7.Vi tør ikke klatre opp og hente de to, sier vakthavende på Fredrikstad politikammer.
8.Vi tør ikke klatre opp og hente de to.
9.Ambassadebygningen i Praha er overfylt, og er blitt stengt for vanlige besøk, samtidig som tsjekkoslovakisk politi har holdt vakt rundt bygningen for å hindre østtyske turister i å klatre over gjerdet rundt ambassadeområdet.
10.Arkitekt Grete Mjøset og hennes mann Tryggve er bare to av de mange som måtte klatre den noe uvante vei opp på barrikadene.
11.Avisen har nå et opplag på ca. 10 000, men håper å kunne klatre opp til 25 000 i løpet av året.
12.Avslutningsvis vant Blue Assembly forholdsvis sikkert, men det er langt å klatre opp fra praktisk talt bunnen av generalhandicap.
13.Bayern München måtte nøye seg med 00 mot Waldhof Mannheim, men efter tirsdagens hengekamp mot Kickers Offenbach kan Bayern klatre opp på tetplassen.
14.Byens befolkning er også glad i å klatre mot toppen og glede seg over utsikten.
15.Da vi hadde passert bommen og begynte å klatre oppover i den tause skogen, pustet vi lettet ut og gledet oss til å være hjemme.
16.De fantastiske friluftslivmulighetene som Marka gir, gjør boligene her spesielt attraktive - ikke minst for barnefamilier som ønsker å klatre opp boligrangstigen fra andelsleilighet i blokk til en større selveierbolig.
17.De fleste av kvinnene jobber i et mannssamfunn, og ikke minst i shippingkretser er det få kvinner som er begynt å klatre oppover leideren, mot toppen !
18.De fleste setter sin lit til at FN vil makte å klatre opp fra den bølgedal organisasjonen befinner seg i.
19.De klatrer ikke for å tjene penger, men tjener penger for å klatre.
20.De to har da også inspirert hverandre - vi snakker nå om Joe og Tore - til å klatre opp til de riktig store høyder ved tidligere anledninger.
21.De tøffeste kunne klatre helt opp til taket i klatreveggen.
22.Den er smidig og grasiøs med kraftige muskler og kan klatre og hoppe med den største selvfølgelighet, bevege seg lydløst, se i nattemørket og høre lyder som er uhørlige for det menneskelige øre.
23.Der er det hauger av fjell å klatre i der var det gårder med kyr, sauer, geiter og en og annen hest.
24.Dermed bestemte saueeieren seg for å klatre opp for å hente sauen sin, til tross for at det altså var nærmere 20 meter opp til dyret.
25.Det er bare å klatre opp den lille skrenten og sette seg ende ned, mens stømmen av folk fortsetter med uforminsket styrke på den andre siden av lyngen.
26.Det er dessverre mer enn man kan si om taket, orgelet og diverse tårn ; og opp i det drøyt 150 meter høye sentralspiret har det ikke vært mulig å klatre siden krigen.
27.Det er sånne som ridderne måtte klatre over for å få tak i prinsessen.
28.Det er viktig at dette skjer nå, for akkurat nå har vi et mannskap som kanskje kan klare å klatre noen hakk opp på den internasjonale ishockeystigen.
29.Det har vært snakk om å sette i gang en aksjon mot opplegget, men jeg tror at vi begrenser oss til å klatre opp på Mugnetind for å ta imot de flybårne gjestene når den tid kommer.
30.Det kan unektelig virke litt pussig å reise til England for å klatre i fjellet.
Liknende ord

 
 

klatre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) klatreklatrendeklatret
Indikativ
1. Presens
jegklatrer
duklatrer
hanklatrer
viklatrer
dereklatrer
deklatrer
8. Presens perfektum
jeghar klatret
duhar klatret
hanhar klatret
vihar klatret
derehar klatret
dehar klatret
2. Preteritum (Fortid)
jegklatret
duklatret
hanklatret
viklatret
dereklatret
deklatret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde klatret
duhadde klatret
hanhadde klatret
vihadde klatret
derehadde klatret
dehadde klatret
4a. Presens futurum
jegvil/skal klatre
duvil/skal klatre
hanvil/skal klatre
vivil/skal klatre
derevil/skal klatre
devil/skal klatre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha klatret
duvil/skal ha klatret
hanvil/skal ha klatret
vivil/skal ha klatret
derevil/skal ha klatret
devil/skal ha klatret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle klatre
duville/skulle klatre
hanville/skulle klatre
viville/skulle klatre
dereville/skulle klatre
deville/skulle klatre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha klatret
duville/skulle ha klatret
hanville/skulle ha klatret
viville/skulle ha klatret
dereville/skulle ha klatret
deville/skulle ha klatret
Imperativ
Bekreftende
duklatr
viLa oss klatre
dereklatr
Nektende
duikke klatr! (klatr ikke)
dereikke klatr! (klatr ikke)
Dine siste søk