Norsk-Spansk oversettelse av klinke

Oversettelse av ordet klinke fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

klinke på spansk

klinke
allmennverb golpear, remachar, reparar
Synonymer for klinke
Avledede ord av klinke
Anagram av klinke
Fler eksempler
1.Mor var klinke edru den angjeldende kveld.
Liknende ord

 
 

klinke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) klinkeklinkendeklinket
Indikativ
1. Presens
jegklinker
duklinker
hanklinker
viklinker
dereklinker
deklinker
8. Presens perfektum
jeghar klinket
duhar klinket
hanhar klinket
vihar klinket
derehar klinket
dehar klinket
2. Preteritum (Fortid)
jegklinket
duklinket
hanklinket
viklinket
dereklinket
deklinket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde klinket
duhadde klinket
hanhadde klinket
vihadde klinket
derehadde klinket
dehadde klinket
4a. Presens futurum
jegvil/skal klinke
duvil/skal klinke
hanvil/skal klinke
vivil/skal klinke
derevil/skal klinke
devil/skal klinke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha klinket
duvil/skal ha klinket
hanvil/skal ha klinket
vivil/skal ha klinket
derevil/skal ha klinket
devil/skal ha klinket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle klinke
duville/skulle klinke
hanville/skulle klinke
viville/skulle klinke
dereville/skulle klinke
deville/skulle klinke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha klinket
duville/skulle ha klinket
hanville/skulle ha klinket
viville/skulle ha klinket
dereville/skulle ha klinket
deville/skulle ha klinket
Imperativ
Bekreftende
duklink
viLa oss klinke
dereklink
Nektende
duikke klink! (klink ikke)
dereikke klink! (klink ikke)
Dine siste søk