Norsk-Spansk oversettelse av komme

Oversettelse av ordet komme fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

komme på spansk

komme
allmennverb venir, llegar, ocurrir
Avledede ord av komme
ankomme, kommer ann på, ankomme på noen, avstedkomme, avstedkomme stor oppstandelse, gjenkomme, gjenkommende, lett å komme til, lettilkommelig, etterkommer, bringe i overenskommelse, etterkommere, forekomme, forekommende, forekommende i overflod, forsøke å komme unna, forsøke å komme unna noe, fullkommelig, fullkommelighet, fullkommen, komme ut, hukommelse, herkomme, herkomme fra, i fullkommen harmoni, innkommende, inkommensurabel, ikke komme langt med, ikke komme overens, komme til, komme til forlis, komme til å ryste, komme til å skjelve, komme til å stivne, komme til å tenke på, komme bort fra, komme godt overens, komme etter, komme foran, komme fram
komme overens, komme vekk fra emnet, komme hjem, komme i mål, komme i orden, komme i veien, komme ifra, komme, komme inn, komme inn i flokk, komme inn igjen, komme inn på, komme til syne, komme i gang, komme med, komme med motbeskyldninger, komme med utflukter, komme ned, komme ubedt, komme ubeleilig, komme uventet, komme over, komme over det, komme overens med, komme overens om, komme på andre tanker, komme i gang med, komme snikende, komme til besinnelse, komme til den konklusjonen at, komme til det resultatet at, komme til en avgjørelse, komme til en stillstand, komme til forsvar av, komme til noens hjelp, komme til seg selv, komme tilbake, komme sammen, komme unna med, komme unna uskadd, komme unna ustraffet, komme til en løsning, komme fram til, komme vel tilpass, kommende, kommende kvinne, kommende mann, kommentar, kommentarer, kommentator, kommentere, kommersialisere, kommersialisme, kommersiell, la komme inn, nedkomme med, nykommer, uframkommelig, ufullkommen, ufullkommenhet, omkomme, overenskommelse, overenskommelse om hemmelighold, uvedkommende, uvedkommen bemerkning, regelmessig tilbakekommende, rekommendabel, komme seg, komme seg etter, rikelig forekommende, sentkommer, sentkommen, som kommer til slutt, som lett kommer ut for ulykker, tilkomme, tilkommende, unnkomme, unnkomme fra, oppkomme, utkomme, utkomme to ganger i uken, velkommen, velkommen hit, være velkommen, verdt å komme i avisen, komme til seg selv igjen, bekomme, etterkomme, forkomme, ihukomme, imøtekomme, innkomme, nedkomme, overkomme, vedkomme, bortkommet, bortkommet dyr, fremkommelig, fullkommenhet, hukommelsestap, imøtekommende, imøtekommenhet, komme bort fra emnet, komme for dagen, komme i forkjøpet, komme i havn, komme i veien for, komme mellom, komme på tvers av, komme til krefter, kommensurabel, kommersialisering, kommersielt, kommet fra, overkommelig, som kommer fra, standardkommentarer, ufremkommelig, uvelkommen, vedkommende, velbekomme, fullkomment, komme ut av skapet, når alt kommer til alt, komme på andre/bedre tanker, komme til unnsetning, komme med innsigelser, komme opp på siden av, ikke komme, bortkommen, komme bak på, komme som en bombe, komme som lyn fra klar himmel, forkommen
Eksempler med oversettelse
Kan du komme på festen?
Kan jeg komme med et forslag?
Fler eksempler
1.Amnestiet" gjelder ikke bare nordmenn, men samtlige nordiske borgere som før 1. juli 1968 ble utvist fra Sverige og samtidig gitt forbud mot å komme tilbake.
2.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
3.Bare de aller, aller mest trengende får komme hit," hadde SOSlandsbyens leder sagt.
4.Bedre", og prosjekter innenfor dette området, er noe sekretariatet for 3B vil komme nærmere tilbake til noe senere i programmet.
5.Christian Radich" kan komme opp i ca. 14 knops fart under fulle seil.
6.Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
7.De fleste har vel ennå i frisk erindring hans hurtigløp til regjeringsbygget etter valget i 1977, da han anmeldte seg til disposisjon fordi han i de mest hektiske timer hadde sett muligheten av at Venstre ville komme i en vippeposisjon i Stortinget.
8.De skulle ikke komme hit og si slike ting og gjøre alle oroliga.
9.Den som tørster, la ham komme til meg og drikke !
10.Den som viser troskap, kan komme til å dø, men han dør for å leve.
11.Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
12.Dersom polititjenestemann legitimerer seg tilfredsstillende og beslutning truffet av kompetent organ sees å hjemle beslagets art, dvs. datalister eller andre lister, og ransaking og beslag i de aktuelle lokaler, vil ransaking og beslag som dette komme inn under straffeprosesuelle regler.
13.Det, der egentlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om hvad jeg skal erkjende, unden forsaavidt en Erkjenden maa gaae forud for enhver Handlen.
14.Det er bra at Regjeringen til slutt greide å komme fram til et kompromiss i saken, men underveis er det blitt sjonglert med både nasjonale interesser og Statoils posisjon på en høyst utilbørlig måte".
15.Det er idag en utenkelig tanke for mange dansker at det skulle komme noe klokt nordfra.
16.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
17.Det er ingen bymur som er så solid at ikke et esel lastet med gull kan komme igjennom".
18.Det er ufattelig at en norsk domstol i 1984 kan komme til at kvinner må stille bak menn i konkurransen om arbeidsplasser.
19.Det gjelder derfor å komme i gang med en god og enhetlig opplæring som er differensiert og som passer den enkelte elev mer enn den enkelte lærer.
20.Det sa dere alle sammen da dere søkte om å komme inn på skolen.
21.Det sier seg sjøl at et så viktig politisk utspill kan ikke statsministerens personlige rådgiver komme med uten at hans sjef står bak.
22.Det som vi ofte misunte sjøfolkene ombord i handelsfartøyene, var at de på frivakten hadde en chanse til å komme under dekk og få noe varmt i livet.
23.Det var en fornøielse å komme på dekk morgenen efter avgangen fra Madeira ; alle mann gav sin morgenhilsen med en ekstra elskverdig betoning ; i øienkroker blinket bare smil.
24.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
25.Det vil gi trygghet at eldre vet at de periodevis kan komme inn i sykehjem og på korttidsplass".
26.Doremi" og" Det var på Capri jeg så henne komme" ble møtt med stor applaus, men det korpset liker aller best å spille, er" Love me tender" av Elvis Presley.
27.Efter alt å dømme vil Norge komme med en sterk diplomatisk reaksjon overfor Libya på grunn av det som er skjedd med matros Bjørn Pedersen og den øvrige besetning på" Germa Lionel".
28.Egentlig hadde også vi håpet å trekke Stjernen, men det er helt i orden at det i stedet ble VIF vi må slå for å komme til NMfinalen," mente Furusets ishockeyformann Stein Myhren.
29.En lavere og mer fleksibel pensjonsalder bør komme før en eventuell generell nedsettelse av arbeidstiden.
30.En slik løsning avskjærer kvinnens mulighet til å komme frem med uenigheten.
Liknende ord

 
 

komme som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kommekommendekommet
Indikativ
1. Presens
jegkommer
dukommer
hankommer
vikommer
derekommer
dekommer
8. Presens perfektum
jeghar kommet
duhar kommet
hanhar kommet
vihar kommet
derehar kommet
dehar kommet
2. Preteritum (Fortid)
jegkom
dukom
hankom
vikom
derekom
dekom
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kommet
duhadde kommet
hanhadde kommet
vihadde kommet
derehadde kommet
dehadde kommet
4a. Presens futurum
jegvil/skal komme
duvil/skal komme
hanvil/skal komme
vivil/skal komme
derevil/skal komme
devil/skal komme
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kommet
duvil/skal ha kommet
hanvil/skal ha kommet
vivil/skal ha kommet
derevil/skal ha kommet
devil/skal ha kommet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle komme
duville/skulle komme
hanville/skulle komme
viville/skulle komme
dereville/skulle komme
deville/skulle komme
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kommet
duville/skulle ha kommet
hanville/skulle ha kommet
viville/skulle ha kommet
dereville/skulle ha kommet
deville/skulle ha kommet
Imperativ
Bekreftende
dukom
viLa oss komme
derekom
Nektende
duikke kom! (kom ikke)
dereikke kom! (kom ikke)
Dine siste søk