Norsk-Spansk oversettelse av kompensere

Oversettelse av ordet kompensere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kompensere på spansk

kompensere
ulempeverb compensar, contrabalancear, neutralizar
  skadeverb recompensar, remunerar, indemnizar, resarcir
Synonymer for kompensere
Avledede ord av kompensere
Liknende ord

 
 

Wiki
Kompensere betyr å oppveie, utjevne, godtgjøre, erstatte. Når man kompenserer retter man opp en forandring eller unøyaktighet. Man bruker et virkemiddel for å oppheve virkningen av det som skapte forandringen.

Fler eksempler
1.Franskmennene forsøker å kompensere for sine mindreverdighetskomplekser ovenfor vesttyskerne og britene ved å hevde seg ovenfor spanjolene !
2.Den mest nærliggende løsning for mange synes å være krav om at Staten skal kompensere for svekket økonomisk evne ved økede overføringer.
3.Den økning som synes å fremgå av budsjettet er ikke reell, i og med at leide fartøyer bare vil kompensere for andre fartøyer som blir tatt ut av drift.
4.Dersom negangen i inntektene fra Norsk Tipping og Rikstoto blir redusert som følge av Lotto, vil Staten kompensere dette.
5.Dette er alternativer vi vil diskutere hvis det er nødvendig å kompensere bortfall av moms på mat, sa Valla på en pressefrokost i Oslo igår morges.
6.Dette har vi forsøkt å kompensere med en gratisavis med annonser hver onsdag.
7.For i en viss grad å kompensere for et slikt eventuelt bortfall, er de norske selskaper nå orientert om et alternativt opplegg som mulig erstatning for Sleipnerutbyggingen.
8.Får vi imidlertid godvær kan fiskerne ta igjen det tapte og kompensere for pausen de tvinges til å ta, sier Larsen.
9.Ifjor trente jeg meg ihjel på forsesongen for å kompensere for skadeperioder, og var sluttkjørt før sesongen var ordentlig i gang.
10.Spesielt rammes våre planer om å bygge en ny barnehave på Stabekk for å kompensere det dårlige tilbud i området, sier Hilde, som opprinnelig ønsket å investere 3,5 millioner i Bærums barnehaver.
11.Vi vil søke å kompensere svikten på dette markedssegment med økt innsats på moderniseringsmarkedet, heter det i beretningen.
12.Vi ønsker ikke å bruke utdannelsesfinansieringso rdningen til å kompensere for individuelle forskjeller efter endt utdannelse.
13.Å være fysisk forberedt er en ting, men det kan ikke kompensere for mental trening.
14.Adm. direktør Per Tandberg opplyser at fordi kursen er blitt så høy og det er blitt dyrere for nordmenn å spise og handle i USA, må selskapet kompensere med lavere priser for å kunne selge USA i Norge.
15.Av rapporten fremgår det at farten ble øket under siste fase for å kompensere den endring i vindretningen og vindstyrken som mannskapet regnet med.
16.Avtalen forutsetter bl.a. en tre måneders fastfrysing av priser og lønninger, en reduksjon i de automatiske indekstilleggene som skal kompensere for tidligere prisstigning, samt skattelettelser.
17.Både norske og islandske forhandlere forsøker derfor å kompensere med å få mest mulig av den felles loddekvoten.
18.Da økningen i bevilgningene til universiteter og videnskapelige høyskoler stanset, ble det en tendens til at man søkte å kompensere for den manglende vekst i offentlige bevilgninger gjennom øket vekt på oppdragsforskning.
19.De begrensninger man nå har fått for eksporten til EF håper han at man skal kunne kompensere med salg på andre markeder.
20.De cirka 28 renholdsarbeiderne protesterer mot at kommunen ønsker å redusere utgiftene til renhold for å kunne kompensere økende utgifter til lærerlønninger.
21.De fleste av våre mannlige ritualer utføres for å kompensere for denne manglende evnen.
22.De fleste utsalg som Apressen har vært i kontakt med, rapporterer at salget i uken ikke vil kompensere for tapt salg på lørdager.
23.De har måttet utnytte de kommunale avgifter, egenbetaling og barnehavesatser for å kompensere for reduserte skatteinntekter, sa Gro Harlem Brundtland.
24.De nye stillingene skal kompensere for to timers nedsatt leseplikt.
25.Den norske eierandelen i feltet er øket til 25 prosent, men i 1984 vil de norske medeierne i feltet få 45 prosent av produksjonen for å kompensere for at de tidligere har fått en for lav andel.
26.Den nylig innførte kassettavgiften skal kompensere blant andre utøvende kunstnere for denne utnyttelse.
27.Denne fortjenesteøkning på bankenes hånd må jo mer enn kompensere for mulige omkostninger ved sjekkbruk.
28.Denne fortjenesteøkning på bankens hånd må jo mer enn kompensere for mulige omkostninger ved sjekkbruk.
29.Det blir da pasienten selv som må betale mer fordi vedkommende lege må kompensere for 185 000 kroner, sier han.
30.Det er antatt at forslaget blant annet innebærer lønnsøkninger for å kompensere for prisstigningen på matvarer.
Dine siste søk