Norsk-Spansk oversettelse av kondemnere

Oversettelse av ordet kondemnere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kondemnere på spansk

kondemnere
allmennverb condenar
Fler eksempler
1.En kondemnering må være knyttet til bygging av nye fartøyer, slik at når et nytt fartøy kommer inn, kan man kondemnere et annet, dvs. fornyelse uten å øke kapasiteten.
Liknende ord

 
 

kondemnere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kondemnerekondemnerendekondemnert
Indikativ
1. Presens
jegkondemnerer
dukondemnerer
hankondemnerer
vikondemnerer
derekondemnerer
dekondemnerer
8. Presens perfektum
jeghar kondemnert
duhar kondemnert
hanhar kondemnert
vihar kondemnert
derehar kondemnert
dehar kondemnert
2. Preteritum (Fortid)
jegkondemnerte
dukondemnerte
hankondemnerte
vikondemnerte
derekondemnerte
dekondemnerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kondemnert
duhadde kondemnert
hanhadde kondemnert
vihadde kondemnert
derehadde kondemnert
dehadde kondemnert
4a. Presens futurum
jegvil/skal kondemnere
duvil/skal kondemnere
hanvil/skal kondemnere
vivil/skal kondemnere
derevil/skal kondemnere
devil/skal kondemnere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kondemnert
duvil/skal ha kondemnert
hanvil/skal ha kondemnert
vivil/skal ha kondemnert
derevil/skal ha kondemnert
devil/skal ha kondemnert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kondemnere
duville/skulle kondemnere
hanville/skulle kondemnere
viville/skulle kondemnere
dereville/skulle kondemnere
deville/skulle kondemnere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kondemnert
duville/skulle ha kondemnert
hanville/skulle ha kondemnert
viville/skulle ha kondemnert
dereville/skulle ha kondemnert
deville/skulle ha kondemnert
Imperativ
Bekreftende
dukondemner
viLa oss kondemnere
derekondemner
Nektende
duikke kondemner! (kondemner ikke)
dereikke kondemner! (kondemner ikke)
Dine siste søk