Norsk-Spansk oversettelse av kondensasjon

Oversettelse av ordet kondensasjon fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kondensasjon på spansk

kondensasjon
fysikksubst. condensación [f]
Liknende ord

 
 

Wiki
Kondensasjon er en faseovergang fra gass (eller damp) til en væske. Vanligvis oppstår kondensasjon når gass blir avkjølt til væskeform, men kan også oppstå hvis gassen blir komprimert under høyt trykk. En væske som har kondensert fra en gass blir kalt kondensat.

Dine siste søk