Norsk-Spansk oversettelse av kondensere

Oversettelse av ordet kondensere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kondensere på spansk

kondensere
tekstverb abreviar, acortar, condensar, compendiar, reducir
  fysikkverb condensarse, condensar
Synonymer for kondensere
Fler eksempler
1.Saltsyre har dessuten en tendens til å kondensere ut som en saltsyretåke, som faller ned i nærområdet - mens svoveldioksyden ville forsvinne inn over Sverige og videre østover.
Liknende ord

 
 

kondensere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kondenserekondenserendekondensert
Indikativ
1. Presens
jegkondenserer
dukondenserer
hankondenserer
vikondenserer
derekondenserer
dekondenserer
8. Presens perfektum
jeghar kondensert
duhar kondensert
hanhar kondensert
vihar kondensert
derehar kondensert
dehar kondensert
2. Preteritum (Fortid)
jegkondenserte
dukondenserte
hankondenserte
vikondenserte
derekondenserte
dekondenserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kondensert
duhadde kondensert
hanhadde kondensert
vihadde kondensert
derehadde kondensert
dehadde kondensert
4a. Presens futurum
jegvil/skal kondensere
duvil/skal kondensere
hanvil/skal kondensere
vivil/skal kondensere
derevil/skal kondensere
devil/skal kondensere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kondensert
duvil/skal ha kondensert
hanvil/skal ha kondensert
vivil/skal ha kondensert
derevil/skal ha kondensert
devil/skal ha kondensert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kondensere
duville/skulle kondensere
hanville/skulle kondensere
viville/skulle kondensere
dereville/skulle kondensere
deville/skulle kondensere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kondensert
duville/skulle ha kondensert
hanville/skulle ha kondensert
viville/skulle ha kondensert
dereville/skulle ha kondensert
deville/skulle ha kondensert
Imperativ
Bekreftende
dukondenser
viLa oss kondensere
derekondenser
Nektende
duikke kondenser! (kondenser ikke)
dereikke kondenser! (kondenser ikke)
Dine siste søk