Norsk-Spansk oversettelse av korrekt

Oversettelse av ordet korrekt fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

korrekt på spansk

korrekt
allmennadjektiv correcto
  addisjonadjektiv correcto
  syfteadjektiv apropiado, conveniente, apto, adecuado
  språkadjektiv correcto, propio
  rettadjektiv correcto, apropiado, adecuado
  allmennannet correctamente
  rettannet bien, correctamente, acertadamente, debidamente
Synonymer for korrekt
Avledede ord av korrekt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dessverre er heller ikke dette korrekt.
2.Dette er altså dessverre ikke korrekt.
3.Dette er dessverre igjen ikke korrekt.
4.Dette er helt korrekt.
5.I andre tilfeller, hvor gjengivelse av sitater har vært korrekt sammenlignet med originaldokumentet, er sitatene gitt en annen fortolkning enn det som fremgår av den opprinnelige sammenheng.
6.Vi synes Bjartmar Gjerde har opptrådt helt korrekt i den aktuelle sak," konkluderer Hamar Arbeiderblad.
7.(Aftenposten 31.1.84) er korrekt, er den i sannhet oppsiktvekkende.
8.At USA har rett til å innvadere Norge er helt uakseptabelt, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad, som i likhet med flere tok forbehold om at Austad var korrekt gjengitt.
9.Betegnelsen uavhengig er en mer korrekt og mer presis understrekning av de retningslinjer vi i YS alltid har og fortsatt vil arbeide efter, en understrekning av at vi er en frittstående organisasjon, sier YSformann Eldri Langåker.
10.Damen som kontaktet meg, snakket et aksentfritt og korrekt tysk, hun nevnte et slavisklignende navn som jeg ikke oppfattet, og som hun ikke ville gjenta, og sa at hun var journalist i en avis som skulle lage en større historie om maleriene.
11.Den vakthavende legen ved sykehuset handlet ikke korrekt da han overprøvde avgjørelsen til sin kollega ved Legevakten.
12.Det er forøvrig min oppfatning at Oddvar Majala alltid har ønsket å ha et korrekt regnskap.
13.Det er helt korrekt at vi nå innfører" TVreklame" i NRK, men vi skal ikke drive reklame for merkevarer eller noe annet som strider mot reglene.
14.Det er ikke korrekt at fylkene har hatt en voldsom økning i sine utgifter til behandling av pasienter utenfor fylket, som det har vært hevdet i den offentlige debatt.
15.Det er ikke korrekt å hevde at almenhetens mulighet til påvirkning svekkes når det praktiseres delegert myndighet.
16.Det er ikke korrekt å si at departementet har en positiv holdning til saken.
17.Det er korrekt.
18.Det er korrekt at avtalen med IMTEC ble inngått efter kontakten med lærerorganisasjonene.
19.Det er korrekt at bankinnskudd på 1,2 millioner kroner ikke ble ført opp på selvangivelsen.
20.Det er korrekt at hovedregelen for Rettedalpakken er at de midlertidige jobbene som opprettes med delvis statlig og delvis kommunal finansiering, skal være et alternativ til ledighetstrygd.
21.Det er korrekt at vi har fraktet olje til SydAfrika tre ganger i tredje kvartal, sier diredtør Øistein Bøe.
22.Det er korrekt at vi har fått mange nye arbeidsoppgaver de siste årene.
23.Det er svært vanskelig å stykke opp budsjettet for å få frem et korrekt tall, sier Harold Bateman, en tidligere informasjonssjef for flyvåpenets idrettsavdeling ; tidligere redaktør for det velrennomerte friidrettsbladet, Track and Field News, medarbeider i UPI og Chicago Tribune.
24.Er det korrekt at det i vårt lovverk ikke finnes bestemmelser som gjør slike forhold straffbare ? spør hun justisminister Mona Røkke.
25.For femseks år siden fikk partiet fastsatt en korrekt kurs.
26.For å kunne lage fysiske miljøer for mennesker må vi ta utgangspunkt i mennesket og ikke først og fremst i arkitekturmagasinene, som sjelden eller aldri gir en korrekt eller rettferdig beskrivelse av et miljø slik det fungerer, sier initiativtagerne.
27.Han ble skutt to ganger i ryggen, fastslo forsvareren, og la til at politiet ikke hadde opptrådt korrekt i måten de hadde gått frem på under efterforskningen.
28.Hvordan har du klart å føre et korrekt sprog i alle disse årene i et så avslørende medium som radio ?
29.I noen hjem er alt korrekt.
30.Ja, det er korrekt.
Dine siste søk