Norsk-Spansk oversettelse av krone

Oversettelse av ordet krone fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

krone på spansk

krone
autoritetsubst. corona [f]
  tannlegekunstsubst. corona [f]
  pengersubst. corona [f]
  diademsubst. corona [f], diadema [f]
  allmennverb coronar
Synonymer for krone
Avledede ord av krone
Anagram av krone
Wiki
Krone kan være: - en myntenhet - en hodebekledning - Kronen er staten eller kongens eiendom - Krone er fellesbetegnelse på kronbladene i en blomst - en tilhengerprodusent - Den nordlige krone (Corona borealis), et lite stjernebilde på den nordlige himmel - Den sørlige krone (Corona australis), et lite stjernebilde på den sørlige himmel.

Fler eksempler
1.Fra Norge dengang husker jeg best et koldtbord, der vi kunne spise så mye vi bare orket for en krone !
2.Marmara - tyrkisk blend" for bare 1 krone pakken.
3.Nu er kongen fradømt krone og scepter", var hans bitre kommentar den 27. februar.
4.(Et brød koster i Marokko ca. en dirham (en krone).
5.Behovet og mulighetene for en effektivisering må ihvertfall benyttes fullt ut, og kravet om" mer helse for hver krone i helsesektoren" må følges opp på alle plan.
6.Danmark har ikke behov for å nedskrive sin krone slik Norge har gjort, sier Danmarks statsminister Poul Schlüter, som befinner seg i Taormina på Sicilia.
7.Den svenske krone vil bli sterkere i forhold til andre valutaer.
8.Deres skriftlige tilbud lød på 1 krone - hverken mer eller mindre, sier han.
9.Dersom NRK betalte en krone i stedet for de åtte ørene og viste ti spillefilmer i året, ville dette tilføre norsk spillefilmproduksjon 2025 millioner ekstra.
10.Det er ikke en krone som blir borte ved denne omleggingen.
11.En krone for en hel plate.
12.Energiøkonomiserende tiltak vil skape like store sysselsettingseffekter for hver investert krone som ved vannkraftutbygging, hevdet han.
13.Et møte mellom representanter for Sveriges Riksbank og Norges Bank har bidratt til ryktene om at den svenske krone skal oppskrives.
14.Flere års rasjonaliseringstiltak, ikke minst på sykehussektoren, har gitt tellende resultater i form av mer helse pr. krone.
15.For hver krone er liv, og denne sluttsummen - som vel blir enda større - er ensbetydende med at titusener av liv kan opprettholdes.
16.For oss er det selvfølgelig helt uakseptabelt at Staten overtar dokumentene uten å betale en eneste krone i kompensasjon, sier Fridtjof Feydt.
17.Hopp utia, så skal du få en krone..., lød det fra badenymfene på den andre siden av odden.
18.Ledelsen i denne klubben bruker ikke en krone mer enn den må.
19.Man kan regulere en sidetann inn i tomrommet og muligens gi den en ny krone, sier Ingeborg Jacobsen.
20.Men det vil vel uansett bli en stor kontrast til at man mellom klokken 17.00 om eftermiddagen og klokken 08.00 om morgenen kan ringe for en krone ?
21.Personlig er jeg overbevist om at Oslo kommune i denne underskuddsperioden ikke har kastet bort en eneste krone til unødige ting.
22.Saken blir spesielt pinlig eftersom Arbeiderpartiets gruppeleder opplyser i brevet til fagforeningene at ett av hans hovedpoenger er å få til en bedre bruk av hver eneste kommunale krone, fremholder Folkvord.
23.Ved utløpet av 1983 var fortjenesten en krone, og den har jeg satt i banken.
24.Vi har akseptert den generelle rammen og det generelle timetillegget, som tilsvarer 1 krone og 14 øre i Nordsjøen.
25.14) Brynje Tshirt og helsetrøye fra Brynje Trikotasjefabrikk A / S. En kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S.
26.2 kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S og insektdrepende elektrisk lampe fra Kjell T. Kurås.
27.2 kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S. Innsektdrepende elektrisk lampe fra Kjell T. Kurås.
28.23) Fotoalbum fra Sveb A / S. Ruck Zuck førstehjelpskniv fra Bøe & Co. Tre Dulcivit vitamintabletter fra Norsk Pharmacia A / S. En kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S.
29.36) Kodak videokassett fra Kodak Norge A / S. To kg Krone Gull kaffe fra Kefas A / S.
30.8 poser Krone Gull kaffe fra Kefas A / S. Akka Kongressmapper fra Akka Produkter A / S.
Liknende ord

 
 

krone som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kronekronendekronet
Indikativ
1. Presens
jegkroner
dukroner
hankroner
vikroner
derekroner
dekroner
8. Presens perfektum
jeghar kronet
duhar kronet
hanhar kronet
vihar kronet
derehar kronet
dehar kronet
2. Preteritum (Fortid)
jegkronet
dukronet
hankronet
vikronet
derekronet
dekronet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kronet
duhadde kronet
hanhadde kronet
vihadde kronet
derehadde kronet
dehadde kronet
4a. Presens futurum
jegvil/skal krone
duvil/skal krone
hanvil/skal krone
vivil/skal krone
derevil/skal krone
devil/skal krone
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kronet
duvil/skal ha kronet
hanvil/skal ha kronet
vivil/skal ha kronet
derevil/skal ha kronet
devil/skal ha kronet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle krone
duville/skulle krone
hanville/skulle krone
viville/skulle krone
dereville/skulle krone
deville/skulle krone
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kronet
duville/skulle ha kronet
hanville/skulle ha kronet
viville/skulle ha kronet
dereville/skulle ha kronet
deville/skulle ha kronet
Imperativ
Bekreftende
dukron
viLa oss krone
derekron
Nektende
duikke kron! (kron ikke)
dereikke kron! (kron ikke)
Dine siste søk