Norsk-Spansk oversettelse av logisk

Oversettelse av ordet logisk fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

logisk på spansk

logisk
logikadjektiv lógico
  selvsikkeradjektiv lógico, evidente, obvio
  logiskadjektiv lógico, consistente
Synonymer for logisk
Avledede ord av logisk
Eksempler med oversettelse
Tankegangen er ikke veldig logisk.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I alle disse forbrytelser - innbrudd i kirker, ildspåsettelser, skjending av kirkerommet, tortur og drap på prester - ser det ut til å være en viss indre, logisk sammenheng.
2.Rent logisk er det vanskelig å begrunne en forskjellsbehandling av avbetalingskjøp i forhold til andre lån.
3.Det er ingen logisk sammenheng, og det håper jeg kan bli rettet på i årene som kommer.
4.Det er logisk.
5.Det er nok fortsatt et stykke frem til det punktet hvor Sosialdepartementet går med i finansieringen av lysløyper, mener Horntvedt Nygaard, som innrømmer at resonnementet er logisk nok.
6.Det må kalles" logisk kortslutning" når trafikanter som vil betale for hovedveiutbyggingen ikke får lov, mens hele byens befolkning skal pålegges en urettferdig ekstraavgift.
7.Det syntes logisk for meg å angripe viruset der det fantes.
8.Dette er hverken riktig eller logisk.
9.Forslagene fra Stetteutvalget om utskillelsen av konkurransevirksomheten fra monopoltjenestene virker logisk og riktig på meg.
10.Frie fagforeninger er en logisk oppfølgning til amnestiet for politiske fanger.
11.Hvordan kan det være realistisk og logisk at en part skal sette seg ved bordet og forhandle om styrkereduksjoner når han ikke har styrke selv ?
12.Jeg vil anse det som logisk at forslag om endring av tippenøkkelen blir reist i forbindelse med behandlingen av Kulturmeldingen senere i år.
13.Når vi fikk medhold på punktet om pornografi, mener jeg det er logisk at vi skulle fått medhold også om den politiske side av saken.
14.Vi har påtatt oss en forpliktelse til bygge opp de demokratiske institusjoner i El Salvador, hevdet Bumpers, som så en stans i den amerikanske hjelp efter et eventuelt militærkupp som en logisk følge.
15.Arbeiderbladet (a) skriver idag at avisen ikke vil være forundret om vår egen utenriksminister Svenn Stray rister på hodet over slike uttalelser, men opposisjonsorganet bemerker ironisk på bakgrunn av de siste dagers hendelser med Strays egne uttalelser om USAs rett til innblanding i Nicaragua, som han senere er gått tilbake på, at ambassadørens eget resonnement" er en helt logisk oppfølging av Strays egne uttalelser i Stortinget tidligere i uken".
16.At Venstre nå starter marsjen i retning av et nærmere samarbeide med Arbeiderpartiet ved neste års stortingsvalg er logisk.
17.At en reporter i MellomAmerika som antyder at det finnes høyreorienterte dødsskvadroner i El Salvador, nærmest burde sperres inne omgående, følger vel da nærmest logisk.
18.Barnevernssjef Jørgensen gir uttrykk for at det er svært vanskelig å finne en logisk tråd i de motsetningsfylte vitneutsagnene i denne saken.
19.Begge to har fått sin søknad om å få slippe innvilget av Hurtigløpsseksjonen i skøyteforbundet, først og fremst fordi det ikke er noen som helst logisk grunn til å tro at noen av dem skulle gå seg ut av et seksmannslag til neste helgs landskamp.
20.Bevisstheten, derimot, er rasjonell, logisk og tilpasset de samfunnsnormer som gjelder.
21.Da kan man spørre om det ikke ville være logisk å gi pengene rett til politiet.
22.Da stokker man kortene på en måte som riktignok passer både Høyre og AB Bates fortreffelig, men som hverken er logisk eller argumentasjonsmessig redelig.
23.Dataprogrammene er bygget opp på et logisk grunnlag, og logikken er bare en egenskap ved den menneskelige adferd.
24.De siste årene på skolen blir evnen til logisk tankegang stadig mer entydig belønnet.
25.Den er pragmatisk, mer sammenhengende og logisk, banebrytende og perspektivrik.
26.Den har her logisk tjent hennes egentlige motivverden, det ulegemlige lys og lunefulle værskifte over tingene, enten hun har plassert seg i fjellnatur eller Hadelands flatbygder.
27.Den tredje fase er den logisk tenkende.
28.Den var ifølge Helge Ingstad en logisk konsekvens av norrøne folks og særlig nordmenns, merkelige ekspansjon i de arktiske strøk, stadig vestover - til sist mot Amerika.
29.Denne originale oppfordring er uten logisk begrunnelse med min artikkel som utgangspunkt.
30.Der blir verden litt spesiell og logisk på en annen måte.
Dine siste søk