Norsk-Spansk oversettelse av lystgass

Oversettelse av ordet lystgass fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lystgass på spansk

lystgass
kjemisubst. óxido nitroso [m], gas hilarante [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Blant de viktigste er vanndamp, metan, ozon, lystgass og klorerte fluorkarboner.
2.Det er vesentlig å overvåke utviklingen i konsentrasjonene av karbondioksid, metan, ozon, lystgass og klorerte fluorkarboner.
3.Lystgass og klorerte fluorkarboner øker noe langsommere.
4.Man hadde ikke lokalanestesi, og ved bedøvelse måtte en lege med narkoseapparat være til stede og gi lystgass, kloroform eller eter.
5.Men da vi begynte med lystgass (som de første i Norge), skal jeg si at det hjalp.
6.Narkose (lystgass) gitt av lege, kostet fem kroner.
7.Ozon, metan og lystgass går gjennom naturlige kretsløp som er modifisert av menneskets energibruk og landbruksmetoder.
8.Ozonkonsentrasjonene i troposfæren vil justeres tilbake til det uforurensede nivået i løpet av noen få uker hvis bruken av fossilt brennstoff opphørte, mens klimaendringen p.g.a. økningen i konsentrasjonene av metan, lystgass eller klorerte fluorkarboner gradvis ville reduseres i løpet av noen år eller tiår om konsentrasjonene ble stabilisert.
9.Takten i økningen av troposfærens innhold av ozon, metan, lystgass og klorerte fluorkarboner er kjent bare for de siste år og på et fåtall målesteder.
10.Tenger og tråbor og lystgass er på plass.
11.Dinitrogenoksyd, (det samme som lystgass) som slipper ut i atmosfæren ved bruk av kunstgjødsel, ved forbrenning av kull, naturgass og annet, virker på tilsvarende måte som KFK.
12.Efter neste byggetrinn vil man også produsere lystgass og enkelte andre gasser.
13.På tross av påstander om at akupunktur anvendes alene eller kun i forbindelse med et lettere analgetikum, viser det seg at det også i disse tilfeller i tillegg brukes store doser sovemidler, et morfinpreparat, store doser muskelavslappende midler samt endog lystgass.
Dine siste søk