Norsk-Spansk oversettelse av mare

Oversettelse av ordet mare fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mare på spansk

mare
allmenn? yegua
Synonymer for mare
Avledede ord av mare
Anagram av mare
Liknende ord

 
 

Wiki
Mare kan referere til: - Hoppe, en voksen hest av hunkjønn - Mare (mytologi), en plagsom vette - Gift med mara, et vandresagn - Mareritt, en ubehagelig drøm.

Fler eksempler
1.Mare, mare minde, est du her inde, så må du herud !
2.Har man bare ett program, rir nøytralitetskravet Kringkastingen som en mare.
3.I den ideatmosfæren vi trer inn i på dette stedet, finnes alle de såkalte evige spørsmål som rir en dikter som en mare, avslutter Alfred Hauge.
4.Arbeidsløsheten har i flere år ridd den vestlige verden som en mare.
5.Flyvende mare for Bjørn Kolsrud.
6.Første dag i Nordisk Råd i Stockholm førte til hard kritikk fra parlamentarikere av alle politiske farver mot de sittende regjeringer i samtlige land fordi de ikke foretar seg mer for å få ned arbeidsledigheten, som også rir Norden som en mare.
7.I en konflikt ønsker russerne utvilsomt snarest mulig å gjøre Østersjøen til et" Mare Sovjeticum".
8.Inflasjonen rir gresk økonomi som en mare, og regjeringen tyr i 1984 til skjerpet priskontroll som et ledd i kampen mot uvesenet.
9.KILkeeper Svein Ystenes foretok noe som lignet en flyvende mare på Paul Folkvord i scoringsposisjon like ved 5meteren uten at dommer Larsgård reagerte.
10.Nytt av året var at også Sverige deltok med en delegasjon ved seminaret, som behandlet temaet" Mare Balticum - en bro mellom øst og vest".
11.Og angsten rir hopperne som en mare den første tiden.
12.Per Olov Enquist illustrerer hvorledes det han kaller" Tidsemblemet" - underskuddsbudsjetter, gjeldsbyrde og ressursbindinger rir Palmes sosialdemokrati og det svenske samfunnet som en mare.
13.Residenza Calandre Mare, apt.
14.To mannfolk av den nasjon som tapte alle Mussolinis kriger og kampanjer for Mare Nostrum, løfter den lille, trøster og driver øyeblikkets sorg til havs.
15.Underbemanning har ridd politikamrene som en årlig mare.
16.Dermed har Linares opplevet det som lå som en mare over oss foran jubileumsturneringen i påsken ifjor, sier formannen i arrangementskomiteen dengang, Ole Chr. Moen, til Aftenposten.
17.Senterpartiets distriktspolitikk ligner mer en flyvende mare.
18.ARBEIDSLØSHETEN blant ungdom har gjennom en årrekke ridd den vestlige verden som en særskilt mare.
19.Denne påskelektyren er en sann mare for kone og barn.
20.Derfra går ferden videre med buss til en liten by mellom Napoli og Pompeii som heter Castella Mare.
21.Det norske programmet Pro Mare har til hensikt å undersøke en rekke forhold ved den marinøkologiske næringskjeden, særlig med tanke på oljesøl og annen forurensning.
22.Fjorårsmesterne Bordeaux har hatt store problemer med å stille fullt lag flere ganger iår ; skadene har ridd laget som en mare, og tilliten har fått en knekk, noe som ikke minst viste seg ved nederlaget i Europacupen for det tyrkiske laget Fenerbache.
23.Fra et militært synspunkt er det åpenbart i norsk interesse å sikre et europeisk nærvær i Norskehavet for å unngå en utvikling i retning av" Mare Sovjetikum" her.
24.Jakobsen skal ha takk for at han har ryddet opp i den ofte forvirrende samarbeidsdebatt som har ridd partiet som en mare.
25.Jeg håper selvsagt jeg tar feil, men tanken rir meg som en mare.
26.Norske sikkerhetspolitikere, derimot, har aldri stilt spørsmålet om ikke tiden er moden til å gi Kreml signaler om at Norge ikke kan godta at våre nære farvann utvikler seg til et Mare Sovjeticum, uten at vi begynner å vurdere mottiltak som aktivt retter seg mot de" globale" ambisjoner Sovjets flåteutbygging er uttrykk for.
27.OM mange måtte føle seg ærekrenket av amerikanske aviser, så er også injuriefrykten blitt en mare for avisene selv.
28.Og, vel vitende om at om fire år er det ny nominasjon og nytt valg, kan egne og andres forventninger bli til en mare, likeså den i egne øyne innflydelsesrike representants møte med et lokalmiljø som vet bedre.
29.Og hvem var Petljura, som bandt Guttmanenes og Roginskienes skjebne sammen allerede før de havnet i samme etasje i leiegården i lille Rue de Mare ?
30.Og kamplederne var ikke alltid på høyden - som da en Abildsøreserve nærmest sendte en motstander i bakken med flyvende mare.
Dine siste søk