Norsk-Spansk oversettelse av mistenke

Oversettelse av ordet mistenke fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mistenke på spansk

mistenke
tvilverb desconfiar, recelar de
  bruddverb sospechar
Synonymer for mistenke
Avledede ord av mistenke
Fler eksempler
1.Vi har valgt nettopp Dem, Olsen, fordi tyskerne umulig kan mistenke en slik en som Dem for å ha noe som helst med teater å bestille !".
2.Efter politiets mening sitter vi inne med opplysninger som gjør at det er skjellig grunn til å mistenke 45åringen for å ha vært med på bankranet.
3.Men jeg hadde jo ingen grunn til å mistenke noe.
4.Vi mener fortsatt det er skjellig grunn til å mistenke dem for ikke å ha handlet i god tro.
5.Begrepet har i årevis vært anvendt av og om personer som har stelt med den form for påvirkning det kan være grunn til å mistenke Arne Treholt for - politisk påvirkning, kan hende efter oppdrag og muligens også mot betaling.
6.Da Turner få dager efter sin tiltredelse som statsminister varslet at han vil stille som kandidat for den vestlige delstaten Britisk Columbia ved de kommende parlamentsvalg, var det flere som mistenke ham for å være en politisk gambler.
7.Denne hustruen hadde imidlertid aldri eksistert, og dødsattesten ble tilveiebragt for at ikke politiet skulle mistenke ham for bigami.
8.Det er" in" for tiden å mistenke vårt politi for unødig maktbruk.
9.Det er ingen grunn til å mistenke Chiles herskere for at de har likt dette.
10.Det er mulig hun tar feil, men jeg må ha noen annen enn Gud å mistenke.
11.Det er nesten så man kan bli fristet til å mistenke noen for å drive krisemaksimering for å skape mest mulig blest om situasjonen med det for øyet å presse frem større bevilgninger.
12.Det var efter hva Aftenposten erfarer, mannens oppførsel på hotellet som førte til arrestasjonen og som gjør at efterforskerne mener at det foreligger skjellig grunn til å mistenke ham for å ha påsatt brannen.
13.Enkelte personer er blitt sjekket i løpet av helgen, men det er ikke grunn til å mistenke noen av dem.
14.Forhørsretten fant at det ikke var skjellig grunn til å mistenke Johansen for medvirkning til drapet.
15.Førstebetjenten opplyser at politiet så langt i efterforskningen ikke har holdepunkter for å mistenke noen spesiell for å stå bak bankranet.
16.Gårsdagens pressemelding fra riksadvokaten bekrefter at overvåkingspolitiet hadde grunn til å mistenke Arne Treholt for å stå i ledtog med fremmede makter iallfall da han begynte ved den norske FNdelegasjon i New York for ganske nøyaktig fem år siden.
17.Ham skal iallfall ingen mistenke for norsk bakgrunn, takket være hudfarven !
18.Helt frem til helgen da byråsjefen ble arrestert, har enhver som måtte mistenke landsmenn for å være påvirkningsagenter for Sovjet, blitt stemplet som McCarthyist - også VGjournalisten Michael Grundt Spang, som i romans form nylig skildret en noenlunde parallell sak.
19.Hotelldirektøren slapp fri og forhørsretten mente at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for å stå bak brannen.
20.I sin begrunnelse sier lagmannsretten at det er skjellig grunn til å mistenke 16åringen for drap på broren.
21.Ifølge politiet er det også andre observasjoner som gir grunn til å mistenke 35åringen fra Vennesla som Inger Åse Karlsens drapsmann.
22.Ikke så å forstå at jeg ville mistenke Bjørnsen og Høverstad for å kunne forsvare en moral a la Regjeringens (da ville de nok snart miste sine tillitsverv), men allikevel ?
23.Ingen skulle kunne mistenke ham for å ha brukt den kunnskap han fikk i statens tjeneste til personlig vinning.
24.Lagmannsretten finner også at det er skjellig grunn til å mistenke de to andre involverte i saken for medvirkning til bedrageriforsøket.
25.Lensmannen i Porsanger efterforsket brannen, men fant ikke grunnlag for å mistenke mannen for ildspåsettelse.
26.Man kan ikke mistenke dem for ikke å være overbeviste, overbevist om egen rett.
27.Med bakgrunn i Lillehammersaken, kan man imidlertid mistenke arbeidsmiljøet for å ha ugunstige virkninger på gravide kvinner.
28.Men mengden av de farmasøytiske produker man produserer er så stor at det er berettiget grunn til å mistenke at en del, eller det meste, av produktene havner på det illegale marked ?
29.Men normalt ville man jo aldri mistenke slik en fin mann som en landsdommer for å fare med løgn.
30.Men så, når vi altså begynner å mistenke at det er slutt fra Fleetwood Mac gjengen, kommer en soloLP fra Christine McVie som straks tilbakeviser alle bange anelser.
Liknende ord

 
 

mistenke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) mistenkemistenkendemistenkt
Indikativ
1. Presens
jegmistenker
dumistenker
hanmistenker
vimistenker
deremistenker
demistenker
8. Presens perfektum
jeghar mistenkt
duhar mistenkt
hanhar mistenkt
vihar mistenkt
derehar mistenkt
dehar mistenkt
2. Preteritum (Fortid)
jegmistenkte
dumistenkte
hanmistenkte
vimistenkte
deremistenkte
demistenkte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde mistenkt
duhadde mistenkt
hanhadde mistenkt
vihadde mistenkt
derehadde mistenkt
dehadde mistenkt
4a. Presens futurum
jegvil/skal mistenke
duvil/skal mistenke
hanvil/skal mistenke
vivil/skal mistenke
derevil/skal mistenke
devil/skal mistenke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha mistenkt
duvil/skal ha mistenkt
hanvil/skal ha mistenkt
vivil/skal ha mistenkt
derevil/skal ha mistenkt
devil/skal ha mistenkt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle mistenke
duville/skulle mistenke
hanville/skulle mistenke
viville/skulle mistenke
dereville/skulle mistenke
deville/skulle mistenke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha mistenkt
duville/skulle ha mistenkt
hanville/skulle ha mistenkt
viville/skulle ha mistenkt
dereville/skulle ha mistenkt
deville/skulle ha mistenkt
Imperativ
Bekreftende
dumistenk
viLa oss mistenke
deremistenk
Nektende
duikke mistenk! (mistenk ikke)
dereikke mistenk! (mistenk ikke)
Dine siste søk