Norsk-Spansk oversettelse av naiv

Oversettelse av ordet naiv fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

naiv på spansk

naiv
oppførseladjektiv ingenuo, inocente
Synonymer for naiv
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Naiv og sentimental sosialhistorie".
2.Tyver i mørket" er naiv og urealistisk, fikk han høre.
3.Du må nok være litt naiv, svarer Rita.
4.Efter det jeg har sett vil jeg aldri mer akseptere å bli kalt naiv når jeg sier det er noe galt med en verden der millioner av dollar i minuttet blir brukt på våpen, mens tusenvis av barn sulter i hjel.
5.Folk tror du er litt naiv om du går inn for et slikt idealistisk arbeide.
6.Hun er vel kona til en av småpampene hos dere ? - spurte jeg på nytt på en naiv måte.
7.Jeg er ikke så naiv at jeg ikke ser den faren.
8.Men så naiv er jeg ikke at jeg vil rykke ut med hva disse består i nå.
9.Slik blir det, kanskje fordi jeg føler meg som et barn selv. naiv, tankeløs - tenker folk, når jeg tråkker i salaten og sier ting uten tanke på hvordan det virker.
10.Vi har mange likheter, men jeg er ikke fullt så naiv som han, sier Henki Kolstad.
11.Artikkelen taler også om ofte naiv politisering som står i motsetning til en dragkamp om det moderne - om Norge har kontakt med de internasjonale litterære hovedstrømninger eller ikke ?
12.At jeg er for naiv, eller for enkel...
13.BERTIL STRØBERG innrømmer at han var utilgivelig naiv.
14.Både innen og utenlands stiller man spørsmålet om ikke Frankrike, i sin iver efter å komme seg ut av en ubehagelig stillingskrig i Tchad, har vær utilbørlig naiv i forholdet til Gadafi.
15.Derefter hadde de, sammen med en tolk, en 60 minutters samtale, den britiske ambassade i Warszawa sa at den hadde frarådet John å besøke Walesa, fordi den anså hans plan som" naiv".
16.Dersom Alfsen tror at antall trafikkulykker vil synke ved at NRK lar være å sende bilsport, synes jeg han er meget naiv.
17.Det er en kristen allegori som er totalt unaturalistisk - om mirakler og uhyrer, englefugler og demoner, naiv og humoristisk.
18.Det er en slags naiv glede over dem.
19.Det hører med til saken at retten også fant det temmelig usannsynlig og utrolig at en høytstående offiser med tilgang til militære hemmeligheter av betydning for Sveriges sikkerhet, skulle være så naiv at han ikke meldte fra til sine overordnede om den mystiske episoden på Djurgården.
20.Det norske utvalget, med Vårt Landjournalisten Sven Egil Omdal som formann, blir anklaget for å ha en foruroligende naiv holdning til de politiske realiteter i de land det her dreier seg om, særlig med tanke på kringkastingsvirksomhet.
21.Eller dreier det seg bare om en naiv offiser, som gjorde et klosset og mislykket forsøk på å bli spion ?
22.Ellers går Mathiesens kritikk ut på at jeg er naiv når jeg overser at mange av pressens spekulasjoner har en klar politisk adresse" med stikkende virkninger overfor store deler av venstresiden".
23.En blanding av naiv humor og symbolikk.
24.En må være temmelig naiv for ikke å forstå at ingen kan si om Nesset virkelig var skyldig eller ikke.
25.En naiv påstand.
26.En rekke afrikanske land er meget forbitret over avtalen Frankrike inngikk med Libya i september om tilbaketrekning av de to lands styrker fra Tchad - en avtale mange afrikanske ledere fant utilgivelig optimistisk og naiv fra fransk side, og som Libya da heller ikke har respektert.
27.Forfatteren presenterer håndverket i en dialog mellom sølvsmeden og kobberslageren, og med Mr. Blank som naiv utenforstående.
28.Han har en naiv tro på mennesker mens eksemplarer av arten skyter og myrder rundt ham.
29.Hanne Nielsen velger en forenklet, nesten naiv fremstillingsform i sine store bilder som i koloritt og malemåte ligner på Erichsens, bare med en annen tilsiktet virkning.
30.Hun kan være innsmigrende, sensuell, røff og tøff, naiv og sexy, alt med like stor innlevelse og overbevisning.
Dine siste søk