Norsk-Spansk oversettelse av omstendigheter

Oversettelse av ordet omstendigheter fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

omstendigheter på spansk

omstendigheter
forholdenesubst. circunstancia [f], condición [f], situación [f]
Avledede ord av omstendigheter
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Elever som efter 7. skoleår ikke under noen omstendigheter ønsker å fortsette, kan fritas fra videre skolegang hvis de har et alternativ å gå til, og dette er i tråd med foresattes og rådgivers tilrådning", noe som forøvrig til dels er praksis i Oslo.
2.Man har tatt hensyn til spesielle omstendigheter", sa han.
3.Spesielle omstendigheter" er et av de prinsippene SovjetUnionen hevder overfor Norge i forhandlingene.
4.Under slike omstendigheter skulle man tro at bankene ikke var så sterkt opptatt av å finne ordninger som betyr at det er deres kunder som ytterligere skal svi for de ulike tjenester bankene er satt til å utføre.
5.De påståtte skattefordeler fra 1974 kan under ingen omstendigheter medføre ytterligere skatteuttellinger fra min side.
6.Dersom det ikke skjer, vil NBBL mene at sosiale hensyn under alle omstendigheter må tilsi en sterkere låneutmåling til den enkelte bolig.
7.Det er et stort kompleks av omstendigheter som ligger bak dette dødsfallet, har en av mannskapet sagt over telefonen til sin familie.
8.Det er for tidlig å si hva disse ting samlet vil koste, men det vil under alle omstendigheter dreie seg om flere titalls millioner, sier Gann.
9.Det er særdeles sjelden at man i en straffesak overhodet ikke kan finne formildende omstendigheter.
10.Det er utmerkede befalingsmenn som sitter på tiltalebenken i denne sak, og det er tragiske omstendigheter som har bragt dem dit.
11.Det foreligger mistanke om drapsforsøk, men det er mange uavklarte omstendigheter rundt saken.
12.Det vil under alle omstendigheter være et visst behov for reservemateriell, når" gullfiskene" tas ut av trafikk for godt ved sankthanstider.
13.Endel uheldige omstendigheter, blant annet sykdom, har spilt en negativ rolle.
14.Et sammenfall av uheldige omstendigheter som sterk vind og kraftig turbulens, sammen med sterkt bruk av sideror kan fastslås.
15.Foruten mytedannelsen rundt hennes kvinnelighet skyldes nedvurderingen av forfatterskapet andre omstendigheter, mener Linneberg.
16.Jeg har sagt meg villig til å stille som presidentkandidat i IHF, og jeg vil under ingen omstendigheter ha stillet til gjenvalg i regel og dommerkomiteen, sier Carl E. Wang som temmelig sikkert vil få de nordiske land på sin side torsdag.
17.Jeg kan ikke tenke meg at det kan være mere skjerpende omstendigheter omkring et ran enn hva vi ser i denne sak.
18.Men under ingen omstendigheter vil de kunne forlate sykehuset før de veier to kilo og kan suge og svelge selv, opplyser Langslet.
19.Mobbing under disse omstendigheter er egentlig en sak som kan føre langt ; det kan resultere i flere års fengsel for den eller dem som står bak.
20.Nei, jeg tror ikke det, sier Cardenal, vi ville nok ikke under noen omstendigheter sett noe til gaven fra den norske stat.
21.Regjeringen vil imidlertid ikke under noen omstendigheter søke å gjennomføre privatiseringstiltak som går utover allment aksepterte velferdsmål, sier Stenstadvold.
22.Selv om det nok kan tenkes at andre drapshandlinger har vært grovere og mer gruoppvekkende, finner jeg det lite tvilsomt at drapet er forvoldt under særdeles skjerpende omstendigheter, sa Schei.
23.Selv om kontakten er så god den kan bli under de rådende omstendigheter, kan den ikke erstatte det å være tilstede på kontoret og hele tiden følge med i sakene og gripe inn der det er nødvendig.
24.Så konsentrerte ulykker som vi har hatt denne helgen, og med så klare omstendigheter, vil bli rapportert på samme måte som de fem drukningsulykkene, fordi vi mener dette kan bidra til å skape bedre holdninger hos folk, sier Høisæther.
25.Under alle omstendigheter er vi blitt enig om å varsle hverandre på forhånd, dersom myndighetene i et land sysler med tanken om å følge restriksjonsveien i en krisesituasjon, sier han til Aftenposten.
26.Under slike omstendigheter vil bestemte bakterier ha de beste muligheter for å formere seg og produsere giftstoffer, sier Høybråten.
27.Vi har nå i samarbeide med Luftfartsverket utarbeidet en vanntett rutine for hvordan ferdsskrivere under slike omstendigheter skal utleveres, opplyser Hultgren.
28.Vi kan ikke annet enn innrømme at det ved årets opptak til Krigsskolen på Gimlemoen har inntruffet en rekke uheldige omstendigheter, sier oberst Sven A. Sved i Hærstaben til Forsvarets Forum.
29.Vi må under alle omstendigheter øke inntaket utover dette, noe Regjeringen vil ta stilling til i løpet av sommeren, sier sosialminister Leif Arne Heløe, som imidlertid ikke tror tiden er moden for å opprette en egen kvote for iranske flyktninger.
30.Vi vil under alle omstendigheter drive efter rene bedriftsøkonomiske retningslinjer, sier Gravdal til Aftenposten.
Dine siste søk