Norsk-Spansk oversettelse av overhode

 
 

Fler eksempler
1.Den gang viste undersøkelsen at en ekstra valgdag overhode ikke hadde noen innvirkning på valgdeltagelsen med et lite unntak for kommuner med stort innslag av ukependlere.
2.... har jeg overhode ikke begynt å tenke på ennå.
3.Bondevik opptrer i denne saken som et kirkelig overhode, noe som stemmer dårlig med ønsket om å gi Den norske kirke en friere stilling overfor Staten, sier Jacob Jervell.
4.Jeg har ikke gjort meg til hverken" kirkelig og teologisk sakkyndig", eller til" kirkelig overhode" i Hognestadsaken, slik som professor Jacob Jervell uttaler til Aftenposten, sier kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik.
5.Jovisst er vi kommet lenger enn mange andre, men det forhindrer overhode ikke at vi må kjempe barnas sak for å komme enda lenger.
6.Løp, mine kokker, løp, lød det mildt befalende fra det bergenske overhode - la oss for all del ta med at Gullaksen er bergenser.
7.Min mening er at det overhode ikke er grunnlag for tvil i denne saken.
8.At hele verden så henne, tenkte hun overhode ikke på, og at Kinas idrettsinteresserte millioner skulle vite hvem hun var, tvilte hun som sagt på.
9.Dalai Lama, tibetanernes åndelige og verdslige overhode, er på flukt østover og befinner seg i et område som beherskes av den patriotiske Khambastammen.
10.De libanesiske shiamuslimenes religiøse overhode, sjeik Mohammed Mehdi Shamseddin, betegnet onsdag bombingen som israelsk barbari og sa at israelernes angrep på uskyldige sivile, sykehus og religiøse sentra var et forsøk på å terrorisere befolkningen i Libanon.
11.Den farverike Nikita Krusjtsjov omtales overhode ikke i noen offisielle sammendrag (Bortsett fra en eneste gang i fjor i en artikkel i tidsskriften Komminist).
12.Den russiske ambassadør ble behørig informert, men hans uutgrunnelige overhode i Kreml synes ikke å ha endret kursen under de siste få dagene av den nominelle russisktyske allianse.
13.Der var - og er fremdeles - kvinner hovedperson, overhode, leder, administrator, og det ene kjønn verdsettes og respekteres iblant like høyt som det andre.
14.Det katolske overhode kritiserte også myndighetene for mangel på toleranse, fordi de fjerner krusifiksene fra skolene.
15.Det var overhode ikke noe sprut over løpet hans, og da han i tillegg fikk store problemer mot slutten, var han helt chanseløs i kampen mot de beste.
16.Det var samtidig den 70 år gamle konservative erkebiskopens mest kritiske kunngjøring de 18 måneder han har vært kirkens overhode i det hovedsakelig katolske landet.
17.Dette ble sterkt antydet av Polens katolske overhode, Jozef Glemp, da han torsdag avsluttet sine samtaler med Pave Johannes Paul II under et fire dager langt opphold i Vatikanet.
18.El Dorado betyr egentlig" den forgyllede mann", og begrepet er knyttet til seremonier som fant sted ved Guatavitasjøen når et overhode skulle utnevnes.
19.Ettore Sottsass, gruppens overhode, kommer selv til Norge for å åpne utstillingen og holde foredrag for norske designere om den nye retningen.
20.Fordi en varetektsfengslet overhode ikke er dømt for en straffbar handling, er det dobbelt grunn til å holde et øye med den behandling han får.
21.Fortsatt er Kongen i statsråd Kirkens overhode.
22.Fra en tid da Kongen kunne være Kirkens overhode, samtidig som han var samfunnets høyeste politiske myndighet - i en person.
23.Førde repliserte at dersom det var slik at herr Hagen skulle være hans åndelige undersått, ville han oppfatte det som helt utålelig hvis situasjonen var slik at han selv var Hagens" åndelige overhode".
24.Han fastholder at han overhode ikke har gjort seg skyldig i noe galt.
25.Han forteller at det tilhører" gulhattene", munkene som har Dalai Lama som sitt overhode.
26.Han har gjort seg selv til Kirkens overhode og tatt en avgjørelse uten å rådspørre de instanser som vanligvis uttaler seg i teologiske spørsmål som gjelder Den norske kirke, sier Jervell.
27.Her blir familiens overhode straffet om han ikke påser at husets vegger holdes i hvitt, og dørene males i den spesielle blåfarven som skal holde det onde ute.
28.Hun fastholder at hver eneste cent var ærlig tjent og at pengene overhode ikke hadde noe med mannens forbindelser med grekeren å gjøre.
29.Hus blir bygget, lover og forordninger innstiftet, og Robinson utnevner seg selv til overhode for alt sammen.
30.Hvorfor har man overhode ikke vurdert å oppheve denne ordning for å spare det offentlige for utgifter ?
Dine siste søk