Norsk-Spansk oversettelse av persipere

Oversettelse av ordet persipere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

persipere på spansk

persipere
allmennverb sudar
Liknende ord

 
 

persipere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) persiperepersiperendepersipert
Indikativ
1. Presens
jegpersiperer
dupersiperer
hanpersiperer
vipersiperer
derepersiperer
depersiperer
8. Presens perfektum
jeghar persipert
duhar persipert
hanhar persipert
vihar persipert
derehar persipert
dehar persipert
2. Preteritum (Fortid)
jegpersiperte
dupersiperte
hanpersiperte
vipersiperte
derepersiperte
depersiperte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde persipert
duhadde persipert
hanhadde persipert
vihadde persipert
derehadde persipert
dehadde persipert
4a. Presens futurum
jegvil/skal persipere
duvil/skal persipere
hanvil/skal persipere
vivil/skal persipere
derevil/skal persipere
devil/skal persipere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha persipert
duvil/skal ha persipert
hanvil/skal ha persipert
vivil/skal ha persipert
derevil/skal ha persipert
devil/skal ha persipert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle persipere
duville/skulle persipere
hanville/skulle persipere
viville/skulle persipere
dereville/skulle persipere
deville/skulle persipere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha persipert
duville/skulle ha persipert
hanville/skulle ha persipert
viville/skulle ha persipert
dereville/skulle ha persipert
deville/skulle ha persipert
Imperativ
Bekreftende
dupersiper
viLa oss persipere
derepersiper
Nektende
duikke persiper! (persiper ikke)
dereikke persiper! (persiper ikke)
Dine siste søk