Norsk-Spansk oversettelse av prosent

Oversettelse av ordet prosent fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

prosent på spansk

prosent
allmennsubst. por ciento [m]
  allmennannet por ciento
Synonymer for prosent
Avledede ord av prosent
Liknende ord

 
 

Wiki
Prosent, representert ved tegnet %, betyr hundredel eller per hundre. Én prosent er altså én hundredel av en gitt mengde. Eksempelvis vil én prosent av 100 være 1, én prosent av 1 000 være 10, osv.

Fler eksempler
1.10 prosent av barna døde i løpet av det første leveåret", heter det.
2.10 prosent talent og 90 prosent jobbing, det er hva kunsten krever.
3.Av samtlige spurte lærere svarte 97 prosent (!) at det var små muligheter til å drive slik undervisning.
4.Breisund" ble bøtelagt for å ha dumpet syv tonn reker, eller rundt 10 prosent av fangsten.
5.Båter i Sjøen"s nybåtutstilling ved HenieOnstad Kunstsenter ble en stor suksess med over 30 prosent økning av besøkstallet i forhold til ifjor.
6.Da fikk partiet 6,6 prosent av stemmene.
7.Da ville bruttonasjonalproduktet ha vært en sjettedel lavere, dersom ikke produktiviteten i resten av økonomien hadde vært 20 prosent høyere.
8.De grønne" gjorde imidlertid et bedre valg enn noengang tidligere i noen delstat og tok 8,0 prosent, mot 6,8 i mars ifjor og 5,3 ved delstatsvalgene i 1980.
9.De grønne" kom inn i Forbundsdagen med 28 mandater og 5,6 prosent av stemmene (sperregrensen ligger ved 5 prosent) ved valgene i mars ifjor.
10.De grønne" tok 8,2 prosent, hele fem prosent mer enn i 1979, og i tillegg anslås en egen" fredsliste" å ha tatt ca. 1,5 prosent.
11.Den økede offentlige innsatsen vi foreslår, tilsvarer ikke mer enn en halv prosent av totalbudsjettene, eller en kvart prosent av brutto nasjonalprodukt.
12.Denne auksjonen har skjøvet det internasjonale prisnivået på førsteklasses grafikk av Edvard Munch ca. 40 prosent i været", sa kunsthandler Haaken Christensen efter salget av Ingrid Lindbäck Langaards samling på 83 Munchbilder her i Bern.
13.Det er innlysende at denne beslutning ikke ble tatt på et rent forretningsmessig grunnlag," skriver avisen, som melder at prisforskjellen på Aker Verdals og nederlandske Heeremas anbud var på nær 20 prosent - i Heeremas favør.
14.Efter en tids relativ lavkonjunktur, er Høyre påny iferd med å innta sitt naturlige leie godt over 30 prosent.
15.Elektrokatten" fikk mye ros som en effektiv rottejeger, tok livet av 98 prosent.
16.Hele 75 prosent svarte ja, mot 21 pst. nei og fire pst." vet ikke".
17.Hera" var 100 prosent gassfri da brannen oppstod.
18.Hjemlandene" er betegnelsen på de tallrike små og spredte flekker på kartet som tilsammen utgjør bare 14 prosent av SydAfrikas areale, og som det hvite regimet har avsatt for det store sorte flertallet.
19.Hva er så magisk ved 1 / 2 prosent ?
20.Hvordan skal voksne forholde seg til barns redsel, og til at fem til seks prosent av alle barn mener en atomkrig bør komme nå, bare for å få det overstått ?
21.I den utstrekning problemet blir aktuelt, pekes det på eftergivelsesordningen efter skattebetalingslovens 41 og 42, en tillempning av 80 prosent regelen eller innføringen av et eget særfradrag som alternativer for nærmere utredning.
22.Idag vil de fleste alderspensjonister som har tjent opp fulle rettigheter i Statens Pensjonskasse eller kommunal tjenestepensjonsordning, beholde mer enn 90 prosent av sin disponible inntekt ved pensjonering.
23.Imidlertid er rentenivået de senere år hevet fra 4 til 6 prosent til henimot 14 til 18 prosent.
24.Jeg vil at japanske mødre skal være 100 prosent mødre.
25.KGBister", kaller han dem og sier at kommunistpartiet ikke burde få mer enn 12 prosent i et sivilisert land som Frankrike, i likhet med USA og Storbritannia.
26.Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
27.Konsentrasjonene av svoveldioksyd i Norge (utenom byer etc.) er mindre enn 10 prosent av de laveste skadegrenser vi kjenner idag.
28.Men hva med de 36 prosent som mener at SovjetUnionen ikke kan tenkes å angripe ?
29.Møbler og innbo" og" motorkjøretøyer og bensin" har hatt omsetningsøkning på henholdsvis 14,6 prosent og 13,7 prosent siden 1979.
30.Også en undersøkelse Kristelig Folkeparti har fått utført av et opinionsinstitutt, viser at så mange som 45 prosent mener at Kr.F. i enda sterkere grad burde arbeide for å styrke familien.
Dine siste søk