Norsk-Spansk oversettelse av regelrett

Oversettelse av ordet regelrett fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

regelrett på spansk

regelrett
allmenn? total
Synonymer for regelrett
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Syvende himmel" ble regelrett slaktet av en samlet presse.
2.De amerikanske påstandene er regelrett oppspinn, produsert for å skade Nicaragua, sa han.
3.Det bør finnes en beredskap for å gripe inn før en konfliktsituasjon utvikler seg til væpnet konflikt eller til regelrett krig, sier Egge.
4.Det må skyldes en regelrett feilregning når Samferdselsdepartementet kommer til at det er like billig å drive to flyplasser som en, sa administrerende direktør Per L. Sundby da" Aksjonen mot videre utbygging av Fornebu" holdt pressekonferanse på Håndverkeren igår formiddag.
5.Jeg tenkte aldri i retning av at han kunne forsøke med regelrett verving til ulovlig efterretningsvirksomhet, men jeg var klar over at han ikke brukte masse penger på å bespise og bedrikke meg bare for å være hyggelig.
6.Men det er jo ikke regelrett kurbadmassasje dere tilbyr ?
7.Selv om jeg oppfatter et vedtak om fredning som en regelrett konfiskering av privat eiendom, er jeg ikke imot at man også i fremtiden skal frede gamle verneverdige bygninger, sier formannen i den nystartede foreningen, Christian Sulheim.
8.Vi ble regelrett feid av banen.
9.Vi har flere eksempler på regelrett siling av arbeidssøkende.
10.At han også her i Norge var utsatt for regelrett rasediskriminering, kommer bare sjelden og i bisetninger frem hos Benkow.
11.Blant vesteuropeere i Hanoi fortelles det om russiske rådgivere som er blitt mobbet og regelrett banket opp gå gaten, og om vietnamesiske havnearbeidere i Haiphong som har nektet å laste matvarer i sovjetiske skip.
12.Campingturistene må også tenke over at det for fastboende og hyttefolk ikke bare dreier seg om endel ubehagelige opplevelser i løpet av en påskeuke, men også et regelrett opprydningsarbeide av et stort antall tomflasker og annet skrot efterhvert som sneen forsvinner.
13.Den britiske reaksjon var relativt forsiktig, eftersom man unngikk en regelrett utvisning av den nigerianske ambassadør og dermed påfølgende brudd i de diplomatiske forbindelser.
14.Den eneste måten er regelrett terping, som er kjedelig, og får utøverne til å slutte.
15.Den gang ble en kvinne regelrett kjørt ned av en ilter bilist.
16.Det er en regelrett" politisk thriller", forbundet med voldsomme følelser blant polakkene, som skal rulles opp i den gamle rettsbygningen i denne lite kjente byen ca. 200 kilometer vest for Warszawa.
17.Det er kanskje brutalt å si at politiet regelrett strøk i Trygg Trafikktest, men langt unna sannheten er det ikke.
18.Det som Staten før betalte ut i form av bostøtte, må altså nå betales ut av en regelrett bunnskrapet kommunekasse.
19.Dette er toner vi kjenner igjen fra Håkon Lietiden, da man ble regelrett sparket ut av Arbeiderpartiet hvis man reiste til DDR.
20.Efter en forholdsvis rolig sommer med få overganger venter britene et regelrett rush, der Tottenhams Peter Shreeves og Manchester Uniteds Ron Atkinson vil spille hoverollene.
21.Efter endel håndgemeng, hærverk og regelrett mobbing av tjenestemennene, kom bilen seg unna - og det hele roet seg ned.
22.Ellers er det verdt å notere at Slogum Tron fikk sin lange seiersrekke brutt ; han ble regelrett slått av Pål Best i årets utgave av Adolf Idsøes æresløp.
23.En 13 år gammel pike fra Jevnaker opplevet onsdag noen redselstimer efter at hun ved 17tiden regelrett ble bortført av en ukjent mann i en bil.
24.En gjeng ungdommer i 20årsalderen har drevet regelrett terror mot betjeningen.
25.En trette oppsto som utviklet seg til regelrett slagsmål.
26.Et annet av komiteens medlemmer, Grethe Værnø (h), har efter hjemkomsten sagt at utenrikskomiteen under sitt opphold i Nicaraqua ble regelrett utnyttet av sandinistregjeringen.
27.Ett av to fly av Catalinatypen som deltok i letingen, ble regelrett skutt ned av sovjetiske jagerfly.
28.Fjorten av de innsatte i Kristiansand Kretsfengsel satt iformiddag i politiavhør efter at det brøt ut regelrett opprør i fengselet søndag kveld.
29.Han beseiret blant annet Kila i et regelrett løp.
30.Han ble belønnet med et korrekt rødt kort for en regelrett nedskalling av Danmarks innbytter Jesper Olsen.
Dine siste søk