Norsk-Spansk oversettelse av regne

Oversettelse av ordet regne fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

regne på spansk

regne
vektverb valer, contar
  matematikkverb contar, enumerar, calcular, hacer cálculos
  kvantitetverb ascender a, sumar
  meteorologiverb llover
Synonymer for regne
Avledede ord av regne
Anagram av regne
Fler eksempler
1.Big Pine II" skal vare i syv måneder, og det er grunn til å regne med at også den neste vil strekke seg over flere måneder.
2.Den som har budd i hovudstaden i vel tretti år, har møtt mange riksmålsfolk som likar å regne seg for dannede.
3.Den sovjetiske marineutbygging i nord, samt modernisering av luftstyrkene, har gjort det vanskelig å regne med sikker og tilstrekkelig rask forsterkning av allierte styrker til Norge i krigstid...
4.Dessverre kan dere ikke regne med så gode resultater fremover, jeg er nemlig inne i en personlig krise.
5.En annen sak er at man kan regne på realrentekostnader ved at nedlagt kapital i Grunnlinjen først efter mange år blir tatt ibruk efter forutsetningene".
6.En kan neppe regne med at en slik bestemmelse vil få stor praktisk betydning, - dertil vil nok partene vite å holde sitt forhold for godt skjult.
7.En må... regne med at dette er nøye avtalt spill, og at Jahre på denne måten bruker Bettum til å få føling med myndighetenes holdning, mens han selv er trygt utenfor landet.
8.Erfaring viser at vi hittil kun i fem av tredve år må regne med tørrår som kan medføre rasjonering (noe som vi godt kan tåle med vårt høye overforbruk).
9.Et spill av tilfeldigheter", uttalte inspektør Reidar Nordeng i Haldens arbeidstilsyn og mente det var nærliggende å regne med at dette var et sammentreff som ikke har noe med bedriften å gjøre.
10.For flertallet i utvalget, og tydeligvis også for svært mange andre, er litt ulandsimport av honning og kjøtt for småtterier å regne.
11.I Lombardi kan man jo ikke regne med å gjenoppleve med det første.
12.I tiden fremover må vi regne med en vill spekulasjon over motiver og hvilke skadevirkninger Treholts spionasjevirksomhet har medført.
13.Også i Norge må vi regne med at kvinnemishandling er et problem for mange kristne mennesker".
14.Også i Norge må vi regne med at kvinnemishandling er et problem for mange kristne mennesker.
15.På bakgrunn av de uttalelser som tidligere er kommet fra kulturdepartementet og regjeringen, må man kunne regne med at departementet vil ta sikte på rask og effektiv behandling av det materiale som foreligger.
16.Som del av en trepartiregjering kan vi ikke regne med å få full uttelling på alle områder.
17.Som vanlig ved slike meglingsinnspurter kan en ikke regne med noen avklaring før i ellevte time".
18.Spøkelsesjakt" og" Matteparken" er dataprogrammer som skal lære elever fra annen til niende klasse å regne, og ZX Spectrum er datamaskinen som kjører disse programmer, foreløbig er ti utviklet for bruk i den norske skole.
19.Vi kan ikke regne med å bli tatt seriøst når det brukes ord som" yngler som rotter"," pakkissvin" etc.", heter det videre i brevet.
20.(1) Første kolonne viser hvor mye en forretningsreisende må regne med å bruke pr. dag i større byer og industristeder i vedkommende land.
21.Allerede i eftermiddag ventes det liten kuling på Skagerrakkysten, og vi kan regne med en del vind der og i ytre Oslofjord også i morgen.
22.Alta blir en søndagsskole å regne mot det utbyggere vil møte av motstand her.
23.Alta blir for søndagsskole å regne mot den motstand kraftutbyggere vil møte her i Gauldalen, sier Lars Foros på gården Wilmannsøien.
24.At det kan" røyne på", at arbeidspresset varierer fra komite til komite og fra år til år, må vi regne med.
25.Bjørn" Botta" Skaare må vi nok regne for tapt for Furuset foran neste sesong.
26.Blant annet mener de å kunne regne ut hvor langt fra vinduet drapsmannen har stått.
27.Brødrene Lars og Jon Rønningen samt Klaus Mysen er å betrakte som Akandidater, det vil si at de har et realistisk håp om å komme blant de fire beste i OL, i tillegg har vi tre Bkandidater, eller utøvere som kan regne med å komme blant de åtte beste.
28.De er for kruttlapper å regne.
29.Denne første etappen var bare for barnemat å regne mot det som kommer senere i uken, sa Unni Larsen.
30.Derfor må de fleste regne med å ta et par kurser slik at de blir fortrolige med vannet.
Liknende ord

 
 

regne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) regneregnenderegnet
Indikativ
1. Presens
jegregner
duregner
hanregner
viregner
dereregner
deregner
8. Presens perfektum
jeghar regnet
duhar regnet
hanhar regnet
vihar regnet
derehar regnet
dehar regnet
2. Preteritum (Fortid)
jegregnet
duregnet
hanregnet
viregnet
dereregnet
deregnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde regnet
duhadde regnet
hanhadde regnet
vihadde regnet
derehadde regnet
dehadde regnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal regne
duvil/skal regne
hanvil/skal regne
vivil/skal regne
derevil/skal regne
devil/skal regne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha regnet
duvil/skal ha regnet
hanvil/skal ha regnet
vivil/skal ha regnet
derevil/skal ha regnet
devil/skal ha regnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle regne
duville/skulle regne
hanville/skulle regne
viville/skulle regne
dereville/skulle regne
deville/skulle regne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha regnet
duville/skulle ha regnet
hanville/skulle ha regnet
viville/skulle ha regnet
dereville/skulle ha regnet
deville/skulle ha regnet
Imperativ
Bekreftende
duregn
viLa oss regne
dereregn
Nektende
duikke regn! (regn ikke)
dereikke regn! (regn ikke)
Dine siste søk