Norsk-Spansk oversettelse av reir

Oversettelse av ordet reir fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

reir på spansk

reir
allmenn? nido
Anagram av reir
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Efter at reir i hus er fjernet bør det sprøytes med et insektmiddel, helst et middel som inneholder både pyretrum og malation (Radar maurspray).
2.Fra Norge og Spitsbergen har han sanket egg fra ialt 383 reir av hele 43 forskjellige fuglearter.
3.Fra reir under taksten, i ventiler o.l. kan loppene vandre inn i huset.
4.Mange av eggene skal være fjernet fra reir i Sverige, Norge og Danmark.
5.Norske myndigheter går ikke til sivilt søksmål mot en østerriker for å få utlevert et tusentalls fugleegg som han har røvet fra reir i Norge og på Spitsbergen.
6.Her bor skikkelige mennesker, blant andre endel flyktninger, som stiller seg helt uforstående til politiets karakteristikk av stedet som" et reir".
7.Alfa er" et av byens verste reir", mener politiet.
8.Ethvert institusjonsmiljø innenfor teater og film blir et intrigant reir.
9.Flere politiske partier har også engasjert seg for å få ryddet opp i forholdene omkring Alfa Hospits, som politiet omtaler som" et av byens verste reir".
10.Uten forvarsel gjennomsøkes hospitset av politiet, som karakteriserer stedet som et stadig mer uryddig" reir".
Dine siste søk