Norsk-Spansk oversettelse av robbe

Oversettelse av ordet robbe fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

robbe på spansk

robbe
allmennverb saquear
Synonymer for robbe
Fler eksempler
1.Det er en myte dette at mannlige haikere er en slags landeveisrøvere som bare venter på en anledning til å robbe, kanskje voldta sjåføren.
Liknende ord

 
 

robbe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) robberobbenderobbet
Indikativ
1. Presens
jegrobber
durobber
hanrobber
virobber
dererobber
derobber
8. Presens perfektum
jeghar robbet
duhar robbet
hanhar robbet
vihar robbet
derehar robbet
dehar robbet
2. Preteritum (Fortid)
jegrobbet
durobbet
hanrobbet
virobbet
dererobbet
derobbet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde robbet
duhadde robbet
hanhadde robbet
vihadde robbet
derehadde robbet
dehadde robbet
4a. Presens futurum
jegvil/skal robbe
duvil/skal robbe
hanvil/skal robbe
vivil/skal robbe
derevil/skal robbe
devil/skal robbe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha robbet
duvil/skal ha robbet
hanvil/skal ha robbet
vivil/skal ha robbet
derevil/skal ha robbet
devil/skal ha robbet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle robbe
duville/skulle robbe
hanville/skulle robbe
viville/skulle robbe
dereville/skulle robbe
deville/skulle robbe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha robbet
duville/skulle ha robbet
hanville/skulle ha robbet
viville/skulle ha robbet
dereville/skulle ha robbet
deville/skulle ha robbet
Imperativ
Bekreftende
durobb
viLa oss robbe
dererobb
Nektende
duikke robb! (robb ikke)
dereikke robb! (robb ikke)
Dine siste søk