Norsk-Spansk oversettelse av rokere

Oversettelse av ordet rokere fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rokere på spansk

rokere
allmennverb hacer castillos
Fler eksempler
1.En ting er imidlertid å rokere på etablerte posisjoner.
2.Det har ikke latt seg gjøre å rokere i tilstrekkelig utstrekning.
3.Efter min mening bør flere politikere rokere.
Liknende ord

 
 

rokere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rokererokerenderokert
Indikativ
1. Presens
jegrokerer
durokerer
hanrokerer
virokerer
dererokerer
derokerer
8. Presens perfektum
jeghar rokert
duhar rokert
hanhar rokert
vihar rokert
derehar rokert
dehar rokert
2. Preteritum (Fortid)
jegrokerte
durokerte
hanrokerte
virokerte
dererokerte
derokerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rokert
duhadde rokert
hanhadde rokert
vihadde rokert
derehadde rokert
dehadde rokert
4a. Presens futurum
jegvil/skal rokere
duvil/skal rokere
hanvil/skal rokere
vivil/skal rokere
derevil/skal rokere
devil/skal rokere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rokert
duvil/skal ha rokert
hanvil/skal ha rokert
vivil/skal ha rokert
derevil/skal ha rokert
devil/skal ha rokert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rokere
duville/skulle rokere
hanville/skulle rokere
viville/skulle rokere
dereville/skulle rokere
deville/skulle rokere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rokert
duville/skulle ha rokert
hanville/skulle ha rokert
viville/skulle ha rokert
dereville/skulle ha rokert
deville/skulle ha rokert
Imperativ
Bekreftende
duroker
viLa oss rokere
dereroker
Nektende
duikke roker! (roker ikke)
dereikke roker! (roker ikke)
Dine siste søk