Norsk-Spansk oversettelse av romme

Oversettelse av ordet romme fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

romme på spansk

romme
allmennverb acomodar, sentar, sujetar, implicar, involucrar, ocultar
Synonymer for romme
Avledede ord av romme
Fler eksempler
1.De store fabrikklokalene kan romme en rekke ulike virksomheter.
2.Etablering av ÅSVs og Hydros samlede aluminiumaktiviteter som en selvstendig divisjon tilknyttet Norsk Hydro, synes å romme de største muligheter, skriver industriministeren, statsråd Jan P. Syse, i et svar til styret i ÅSV, som tidligere har trukket opp flere alternativer for samarbeide med Hydro.
3.Førdehuset skal romme alle Otrollene og blir også sentrum for endel aktiviteter, forteller arrangørenes Ogruppeleder, Grunde Selås, stadig aktiv i klasse H 55.
4.Målsetningen med senteret er at det skal være et tilbud til ungdom mellom 15 og 25 år, det skal romme et bredt aktivitetstilbud og bidra til å bedre trafikksikkerheten blant ungdom.
5.Vår organisasjon har fremmet forslag om et prosjekt som tar sikte på å opprette et nasjonalt institutt i Dacca, som ifølge intensjonene skal romme alle faciliteter i den samlede omsorg for utviklingshemmede og med tiden også tjene som forskningssenter.
6.Bilen ble stanset efter at vesttyske myndigheter fikk tips fra Sveits om at den kunne romme avansert avlyttingsutstyr.
7.Bruk en kasserolle som er akkurat stor nok til å romme blomkålhodet.
8.Bygget skal romme rettsvesen, arbeidskontor og politikammer.
9.De skal beplantes og romme parkeringsplasser, toaletter, bord og benker.
10.De to boligenhetene, som hver skal romme fem klienter, er sammenbundet av personalavdelingen.
11.Deleplanque kan fortelle at et nytt OLstadion til bl.a. friidrett og fotball, er prosjektert øst i byen ved Vincennes - den nye" Pershing"stadion i nærheten av idrettshøyskolen INSEP, og den skal kunne romme mellom 80 000 og 100 000 tilskuere.
12.Den eventuelle nye undergrunnsbase vil ikke stå ferdig før en gang ut i 1990årene, men den vil kunne romme både MXraketter og mindre raketter.
13.Den gamle papirfabrikken som ble nedlagt for tre år siden, skal nå romme nye aktiviteter.
14.Den kan henge bak brettet og kan romme alt utstyr for overnatting, men vi klarer oss på denne dagsturen med en vanntett sekk for mat og drikke.
15.Den kjelleren vet han også skal romme husets biler slik at de ikke står på gaten til alminnelig sjenanse.
16.Den nesten 590 meter høye bygningen, som skal romme kontor, hotell og vanlige boliger, blir om den blir bygd - 152 meter høyere enn Sears Tower i Chicago, som for tiden er den høyeste bygningen i verden.
17.Den nye del av Frognerhjemmet vil romme tre sykeavdelinger og i tillegg kommer et dagsenter, samt et menighetslokale.
18.Den skal romme konserter og andre kulturarrangementer, alle typer innendørs idrett, bl.a. ishockey og kongreseer med opptil 2000 deltagere.
19.Den skal romme konserter og andre kulturarrangementer og alle typer innendørs idrett.
20.Det er bergnet å koste cirka 50 millioner kroner og vil romme både Braathens toppledelse og 250 ansatte i selskapets personal, økonomi, salgs og operasjonsavdelinger.
21.Det er de gamle bygningene" Hurum" og" Libanon" som skal bygges om for å romme et slikt senter.
22.Det er på 10 etasjer med tilsammen 20 000 kvadratmeter gulvflate som skal romme hovedkontoret til StorebrandNordengruppen i USA.
23.Det er skipsreder Uglands egen eiendom på Kaldvell ved Lillesans som nå skal romme Ugland Management.
24.Det hele er et spørsmål om å velge de riktige dimensjoner når det gjelder dørbredde, stigning på gangveier, høyde på rekkverk, avstand til parkeringsplass og størrelse på leskur, som må være tilgjengelige og kunne romme en rullestol.
25.Det heter i Shilis beretning at hans palass ved Xianyang hadde terrasser som kunne romme titusener.
26.Det sier seg selv at utstillingsmontrene ikke kan romme hele varetilbudet på utsalgsstedene.
27.Det skyldes at tørrdokken er for liten til å romme hele skipet.
28.Det vil romme 250 personer.
29.Dette i seg selv kan romme muligheten for bedret lønnsomhet og ekspansjon for industrien.
30.Efter de siste planer skal institusjonen romme ti fastboende klienter og fem på dagtid.
Liknende ord

 
 

romme som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rommerommenderommet
Indikativ
1. Presens
jegrommer
durommer
hanrommer
virommer
dererommer
derommer
8. Presens perfektum
jeghar rommet
duhar rommet
hanhar rommet
vihar rommet
derehar rommet
dehar rommet
2. Preteritum (Fortid)
jegrommet
durommet
hanrommet
virommet
dererommet
derommet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rommet
duhadde rommet
hanhadde rommet
vihadde rommet
derehadde rommet
dehadde rommet
4a. Presens futurum
jegvil/skal romme
duvil/skal romme
hanvil/skal romme
vivil/skal romme
derevil/skal romme
devil/skal romme
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rommet
duvil/skal ha rommet
hanvil/skal ha rommet
vivil/skal ha rommet
derevil/skal ha rommet
devil/skal ha rommet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle romme
duville/skulle romme
hanville/skulle romme
viville/skulle romme
dereville/skulle romme
deville/skulle romme
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rommet
duville/skulle ha rommet
hanville/skulle ha rommet
viville/skulle ha rommet
dereville/skulle ha rommet
deville/skulle ha rommet
Imperativ
Bekreftende
durom
viLa oss romme
dererom
Nektende
duikke rom! (rom ikke)
dereikke rom! (rom ikke)
Dine siste søk