Norsk-Spansk oversettelse av rosemale

Oversettelse av ordet rosemale fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rosemale på spansk

rosemale
allmennverb pintar rosa
Fler eksempler
1.Jeg fremlegger ikke dette for å rosemale situasjonen, sa olje og energiministeren.
Liknende ord

 
 

rosemale som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rosemalerosemalenderosemalt
Indikativ
1. Presens
jegrosemaler
durosemaler
hanrosemaler
virosemaler
dererosemaler
derosemaler
8. Presens perfektum
jeghar rosemalt
duhar rosemalt
hanhar rosemalt
vihar rosemalt
derehar rosemalt
dehar rosemalt
2. Preteritum (Fortid)
jegrosemalte
durosemalte
hanrosemalte
virosemalte
dererosemalte
derosemalte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rosemalt
duhadde rosemalt
hanhadde rosemalt
vihadde rosemalt
derehadde rosemalt
dehadde rosemalt
4a. Presens futurum
jegvil/skal rosemale
duvil/skal rosemale
hanvil/skal rosemale
vivil/skal rosemale
derevil/skal rosemale
devil/skal rosemale
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rosemalt
duvil/skal ha rosemalt
hanvil/skal ha rosemalt
vivil/skal ha rosemalt
derevil/skal ha rosemalt
devil/skal ha rosemalt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rosemale
duville/skulle rosemale
hanville/skulle rosemale
viville/skulle rosemale
dereville/skulle rosemale
deville/skulle rosemale
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rosemalt
duville/skulle ha rosemalt
hanville/skulle ha rosemalt
viville/skulle ha rosemalt
dereville/skulle ha rosemalt
deville/skulle ha rosemalt
Imperativ
Bekreftende
durosemal
viLa oss rosemale
dererosemal
Nektende
duikke rosemal! (rosemal ikke)
dereikke rosemal! (rosemal ikke)
Dine siste søk