Norsk-Spansk oversettelse av rosende

Oversettelse av ordet rosende fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rosende på spansk

rosende
allmenn? laudatorio
Anagram av rosende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det drysset med rosende ord og det var ingen som ikke unte ham dem.
2.Heptakord"s skulptør som i 1971 begynte på Statens Kunstakademi, billedhuggerlinjen, under professor Per Palle Storm, fikk en rosende omtale av sin læremester, som var full av beundring for sin elevs verk og som utropte et 3x3 hurra for kunstneren.
3.Jeg er meget takknemlig for Willochs rosende uttalelser.
4.Jeg frykter rosende omtale.
5.Myndighetene fortjener ros for omleggingen av kredittpolitikken, men det er dessverre ikke grunnlag for samme rosende omtale av Regjeringens håndtering av rentepolitikken, sa formannen i Sparebankforeningen Norge, banksjef Fredrik MossIversen, i sin årstale på foreningens årsmøte igår.
6.Norvik linjen består i konsekvent å anbefale Regjeringens politikk og tale rosende om Regjeringens medlemmer.
7.Begge grupper yder sitt beste, begge fortjener rosende omtale.
8.Benkow har da også fått mange reaksjoner, de fleste rosende, takkens ord ligger i et betydelig antall av brevene, men han har også mottatt eksempler på den rene mobbing.
9.Da Wellershoff trådte frem som forfatter, ble det på enkelte hold - og ikke nettopp rosende ment - sagt at nu kom en litteraturforsker og ville vise verden at han vel visste hvordan bøker skulle skrives.
10.De parlamentariske lederne i Kristelig Folkeparti og Senterpartiet uttaler seg rosende om budsjettforslaget.
11.Den nyvalgte generalsekretær har den siste tiden fått stadig mer rosende omtale i sovjetiske media.
12.Den sovjetiske presse (her Pravda) har de siste dager vært fylt av minneord og rosende omtaler av avdøde, mens lange køer (t.h.) av sørgende har passert Andropovs båre for å vise ham den siste ære.
13.Det blir, i rosende vendinger fremhevet at husene" tilpasser seg det eksisterende miljø"," underordner seg en eksisterende situasjon".
14.Det er dog ikke bare rosende artikler og biler som fungerer som er falt KGB til del den siste tiden.
15.Det er ikke vanskelig i disse dager å få høre rosende omtale av demokratenes visepresidentkandidat, Geraldine Ferraro.
16.Det er sikkert enda mer rosende å si om de samme aviser, skjønt også endel som ikke er fullt så rosverdig.
17.Det kinesiske kommunistpartis hovedorgan Folkets Dagblad gir i en stor artikkel en meget rosende omtale av Shi Zhiguan som har vært ansatt som bud ved den norske ambassade i Peking i 34 år.
18.Efter alle rosende omtaler av 100års jubileumsrevyen for Arne Svendsen står vel folk i kø for å se deg, Lars Klevstrand, Magnus Nielsen og Marit Kolbræk ?
19.Efter å ha fått rosende omtale og spilt godt mot Italia og Jugoslavia, var det imidlertid en nokså brutal overgang å møte et lag som dette.
20.Ellers hadde han mange rosende ord til Helge Seip på grunn av hans måte å lede Datatilsynet på, og han gikk inn for at Datatilsynet fikk en friere stilling enn det institusjonen har idag.
21.En klar dokumentering av hans feilslutninger, blant annet ved påvisning av flere rosende uttalelser om Kjell Kristian Rike i min fredagsspalte, fikk Kyllesø til å vri saken over i et nytt spor, IDLsiden 29. mars.
22.Flere av takstfolkene uttaler seg rosende om husets utseende og standard, og alle sier at vedlikeholdet er godt eller meget godt både innvendig og utvendig, og at standarden er høy.
23.Forrige partiformann Jouko Kajanoja ble derimot gjenstand for direkte rosende omtale.
24.Forsvarssjefen hadde efterpå mange rosende ord om kinesiske soldater.
25.Fra Sovjet oppnår han riktignok rosende omtale, men ingenting tyder på at lederne i Kreml er villig til å belønne ham i praktisk politikk, ved å ta parti for Hellas i landets stadige konflikt med Tyrkia om rettighetene til Egerhavet og på Kypros.
26.Gorbatsjov, som var ansett for å være Tsjernenkos hardeste rival i kampen om partilederskapet efter Andropov, avga videre en del rosende uttalelser om den nye presidenten.
27.Gunnar Nordling har - som vi tidligere har nevnt - uttalt seg svært rosende om denne amerikanskfødte hingsten.
28.Han har mange rosende ord tilovers for Peder Cappelen som i sin tid så modig gikk i gang med utgivelsen av Prousts bøker på norsk.
29.Hanne Borchgrevink var en av dem de rosende kritikker var rettet mot, og som man ville følge med forventning fremover.
30.Horten Verft fikk mange rosende ord for det arbeidet som er utført.
Dine siste søk