Norsk-Spansk oversettelse av rotfeste

Oversettelse av ordet rotfeste fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rotfeste på spansk

rotfeste
allmennverb establecer fuertes cimientos
Fler eksempler
1.En bjerk i storm" - dette maleriet av J. C. Dahl pryder forsiden av boken" Rotfeste og framtid" som Cultura forlag utgav i 1980 i forbindelse med Senterpartiets 60årsjubileum.
2.De andre har samme rotfeste i sin tradisjon som jeg og mine har det i vår.
3.Europeisk samarbeide er et mål i seg selv, og det kan fremfor alt være et middel til å løse noen av de mest presserende oppgavene fremtiden stiller oss overfor avspenning og nedrustning, arbeide og trygghet, miljø og naturvern, rotfeste og identitet.
4.Først efter ett års drift føler man at kulturverkstedet har fått rotfeste i drabantbyen.
5.Her fant han en mengde kulturminner og så det som sin oppgave å kunne gi elevene et innblikk i nærmiljøet og derved gi dem rotfeste og trygghet.
6.Historie, tradisjon, rotfeste dette er forenende verdier som i ganske vesentlig grad nærer og næres av nasjonalfellesskapet.
7.Kanskje henger det sammen med at pietismen har et godt rotfeste i vårt land, og at plastikkirurgi har vært ansett som en luksusbehandling, en slags pyntekirurgi, hvor ansiktsløftning var best kjent.
8.Lusinchis parti er å betrakte som et slags sosialdemokrati, uten at den nordeuropeiske utjevningspolitikk og likhetstanke har helt det samme solide rotfeste i Venezuela som på våre kanter.
9.Nynorsk betyr kulturell tilhørighet og rotfeste for mange, sier Marit Arnstad.
10.Nynorsk har aldri vært bare et sett av ord og bokstaver, nynorsk betyr kulturell tilhørighet og rotfeste for mange.
11.Nynorsken bygger på talemålet til de fleste og har derfor stor kulturell betydning og rotfeste for mange.
12.Resultatet av Finansdepartementets høringsrunde om merverdiavgiften tyder på at momssystemet idag har fått et sterkt rotfeste.
13.Bakom ligger ønsket om å avdekke sin egen identitet, eller som det heter, å finne rotfeste.
14.De har rotfeste i en misforstått tro på at alle økonomiske oppgangstider før eller senere må dø hen av alderdomssvakhet, sier de.
15.Dette eksponerer holdninger som Nansenkomiteen vil ta skarp avstand fra, og som ingen vil finne seg i at på ny skal få rotfeste i det norske samfunn.
16.Janteloven har godt rotfeste også her på Holtet, legger hun til.
17.Men det er et positivt trekk at et demokrati som mangler tradisjoner og derfor ikke har fått skikkelig rotfeste, tar dette oppgjør med seg selv.
18.Samarbeidstanken har godt rotfeste i bydelen.
Liknende ord

 
 

rotfeste som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rotfesterotfestenderotfestet
Indikativ
1. Presens
jegrotfester
durotfester
hanrotfester
virotfester
dererotfester
derotfester
8. Presens perfektum
jeghar rotfestet
duhar rotfestet
hanhar rotfestet
vihar rotfestet
derehar rotfestet
dehar rotfestet
2. Preteritum (Fortid)
jegrotfestet
durotfestet
hanrotfestet
virotfestet
dererotfestet
derotfestet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rotfestet
duhadde rotfestet
hanhadde rotfestet
vihadde rotfestet
derehadde rotfestet
dehadde rotfestet
4a. Presens futurum
jegvil/skal rotfeste
duvil/skal rotfeste
hanvil/skal rotfeste
vivil/skal rotfeste
derevil/skal rotfeste
devil/skal rotfeste
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rotfestet
duvil/skal ha rotfestet
hanvil/skal ha rotfestet
vivil/skal ha rotfestet
derevil/skal ha rotfestet
devil/skal ha rotfestet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rotfeste
duville/skulle rotfeste
hanville/skulle rotfeste
viville/skulle rotfeste
dereville/skulle rotfeste
deville/skulle rotfeste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rotfestet
duville/skulle ha rotfestet
hanville/skulle ha rotfestet
viville/skulle ha rotfestet
dereville/skulle ha rotfestet
deville/skulle ha rotfestet
Imperativ
Bekreftende
durotfest
viLa oss rotfeste
dererotfest
Nektende
duikke rotfest! (rotfest ikke)
dereikke rotfest! (rotfest ikke)
Dine siste søk